2012

Publisert 28. des. 2012 11:05

Klassisk arkeologi er konservativ og har lett for å favorisere de rådende teorier, sier arkeolog Konstantinos Chilidis. Han har tatt for seg den langvarige striden rundt funnet av kongegraven i Vergina for å utforske arkeologiens vesen.

Publisert 10. juli 2012 08:46

USA undervurderte skillet mellom Taliban og al-Qaida, mener forsker Anne Stenersen. Det kan ha fått store konsekvenser for Afghanistan-politikken etter 11. september 2001.

Publisert 17. apr. 2012 14:09

Er FN en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk? En studie viser at det trolig er mer presist å beskrive FN som en viktig byggestein – og en pryd for landet.

Publisert 15. mars 2012 13:17

I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på linje med menn i Norge. Det markeres av flere forskere med et omfattende prosjekt om kvinners politiske rettigheter.