2012

Publisert 28. des. 2012 11:05

Klassisk arkeologi er konservativ og har lett for å favorisere de rådende teorier, sier arkeolog Konstantinos Chilidis. Han har tatt for seg den langvarige striden rundt funnet av kongegraven i Vergina for å utforske arkeologiens vesen.

Publisert 5. des. 2012 15:32

Utviklingen av en parlamentarisk stat med en lovgivende forsamling ble en mulighet for den norske bondestanden til å tre inn i politikken.

Publisert 1. okt. 2012 09:47

Muslimer protesterer mot Muhammedfilmen. Det kan føre til flere hellige krigere, mener forsker.

Publisert 20. sep. 2012 09:17

Nye sosiale forskjeller førte til et sterkere samhold blant folk i yngre steinalder.

Publisert 10. juli 2012 08:46

USA undervurderte skillet mellom Taliban og al-Qaida, mener forsker Anne Stenersen. Det kan ha fått store konsekvenser for Afghanistan-politikken etter 11. september 2001.

Publisert 8. juni 2012 13:24

- Vestlige luftangrep ville trolig ha gjort det mulig å tvinge fram fred i Bosnia allerede i 1993, sier Stian Nordengen Christensen.

Publisert 6. juni 2012 12:48

Norske fjell kan ha gitt råstoffet til metallet i bronsevåpen og smykker allerede for 3500 år siden.

Publisert 7. mai 2012 10:38

Da havet ble svart i 1969, tok Norge både ny retning i havforskningen og ressursforvaltningen.

Publisert 17. apr. 2012 14:09

Er FN en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk? En studie viser at det trolig er mer presist å beskrive FN som en viktig byggestein – og en pryd for landet.

Publisert 15. mars 2012 13:17

I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på linje med menn i Norge. Det markeres av flere forskere med et omfattende prosjekt om kvinners politiske rettigheter.