Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Se egen oversikt over avlagte doktorgrader ved Det humanistiske fakultet frem til og med juni 2010.

Tidligere

Tid og sted: 19. juni 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Knut Ivar Austvoll ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Kristin Kausland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Late medieval altarpieces in Norway – domestic, imported, or a mixed enterprise? An art technological study of Northern German and Norwegian altarpiece production in the period 1460-1530

Tid og sted: 9. nov. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Lars Erik Gjerpe ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder.

Tid og sted: 22. sep. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

Master Marta Stachurska-Kounta ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Norway and the League of Nations 1919-1939. A Small State’s Quest for International Peace.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:30, i Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Johanna Zanon ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophia doctor (ph.d.): The ‘Sleeping Beauties’ of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.

Tid og sted: 8. sep. 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

 

Cand. philol. Kari Ellen Lindbekk ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Fast og tilstrekkelig levebrød. Livsløpene til trøndere født i 1855 og foreldrene deres.1815-1910.

Tid og sted: 29. aug. 2017 12:30, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.philol. Anja Mansrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.)

Beate Albrigtsen Pedersen
Tid og sted: 23. juni 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Beate Albrigtsen Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humor i det norrøne samfunnet. En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer

Inger Marie Berg-Hansen
Tid og sted: 21. juni 2017 12:30, Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Mag.art. Inger Marie Berg-Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den sosiale teknologien - Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr

Guðný Zoëga
Tid og sted: 28. feb. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Guðný Zoëga ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Keldudalur, a typical household cemetery? The bioarchaeology of a medieval Icelandic household

Tid og sted: 17. feb. 2017 12:30, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Anita Wiklund Norli ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde. Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790

Tid og sted: 4. nov. 2016 12:30, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

M.phil. David Hill ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Urbanisation and settlement in western Asia Minor: Ionia and Metropolis in the Torbalı plain, a GIS approach

Tid og sted: 24. okt. 2016 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Amund Nørstrud Lundesgaard ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War

Tid og sted: 21. okt. 2016 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Idar Flo ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): “Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari" - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 — 1949

Tid og sted: 14. okt. 2016 12:30, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Chalak Kaveh ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”Omstreiferuvæsenet”: Politiets og domstolenes behandling av tatere og sigøynere 1900-1960

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Karen Arup Seip ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”…inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke…” Adelig sosialt demonstrativt forbruk i 1500-tallets Danmark-Norge

Tid og sted: 16. sep. 2016 12:30, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Kjetil Braut Simonsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nazifisering, kollaborasjon, motstand - En analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 - 8. mai 1945

Tid og sted: 9. sep. 2016 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Gunnar Yttri ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Gjennombrot og kjenneteikn: Liner i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Bjørn Arne Steine ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

Tid og sted: 24. juni 2016 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Håvard Friis Nilsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Resistance in therapy and war – Psychoanalysis in Norway 1920–1945

Tid og sted: 20. mai 2016 12:30, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Hege Skalleberg Gjerde ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse

Tid og sted: 15. apr. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Astrid Johanne Nyland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humans in Motion and Places of Essence. Variation of rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in southern Norway

Tid og sted: 19. feb. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Lars Lien ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : "...Pressen kan kun skrive ondt om jøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

Tid og sted: 2. feb. 2016 12:30, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Lars Reinholt Aas ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A conglomerate of meaning: The rock art of Ladakh through myth and ritual

Tid og sted: 19. jan. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Ingunn Marit Røstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400-650/700 e.Kr.