Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Tidligere

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Hake, Skjegg, Tre.
Tid og sted: 19. juni 2019 12:30, Helga Engs hus, Auditorium 1

Master Jason Augustijn Falkenburg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Looking Through Portals: An investigation of stave church portals as display objects in Norwegian museums.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Hake, Briller.
Tid og sted: 17. juni 2019 12:30, Gamle festsal, Domus Academica

Master Bettina Ebert ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Biographies carved in wood: Reconstructing narratives for medieval polychrome sculptures.

Tid og sted: 31. mai 2019 12:30, Gamle festsal, Domus Academica

Cand. Philol. Knut Peter Lyche Arstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos: Rex Bellicosus. Strategi, taktikk og feltherreegenskaper i Norge på 1200-tallet.

Tid og sted: 16. mai 2019 12:30, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Master Ole-Albert Rønning Nordby ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Judicial Oath in Medieval Norway: Compurgation, community and knowledge in the thirteenth Century.

Tid og sted: 12. apr. 2019 12:30, Helga Engs hus, Auditorium 1

Master Andreas Mørkved Hellenes ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og og Centre d’histoire de Sciences Po vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Fabricating Sweden. Studies of Swedish Public Diplomacy in France from the 1930s to the 1990s.

Tid og sted: 12. mars 2019 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, Urbygningen

Cand. philol. Mari Arentz Østmo ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosphiae doctor (ph.d.): Micro-regionality. A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000

Tid og sted: 13. feb. 2019 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Marianne Moen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Challenging Gender: a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape.

Tid og sted: 9. nov. 2018 12:30,  Auditorium 1, Helga Enghs hus

M. Phil. Trude Strand ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ‘Eyeless in Gaza’? Israel and the Gaza Strip, 1967–2010: A History of Occupation, Control and Unilateralism.

Tid og sted: 12. okt. 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica

Master Mari Salberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Conventional Wishdom». U.S. Policy Toward Iran 1969–1979

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Bjørn Westlie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: NSB, krigsfangene og andre verdenskrig.

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:30, Arne Næss Auditorium i Georg Morgenstjernes hus

Master Per Bonde Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Standardarbeidsforholdets vekst og fall? Fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndighetenes respons på bemanningsbyråer i verkstedindustrien og holdninger til fast og midlertidig arbeid i Norge 1947-2000

Tid og sted: 19. juni 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Knut Ivar Austvoll ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Kristin Kausland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Late medieval altarpieces in Norway – domestic, imported, or a mixed enterprise? An art technological study of Northern German and Norwegian altarpiece production in the period 1460-1530

Tid og sted: 9. nov. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Lars Erik Gjerpe ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder.

Tid og sted: 22. sep. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

Master Marta Stachurska-Kounta ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Norway and the League of Nations 1919-1939. A Small State’s Quest for International Peace.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:30, i Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Johanna Zanon ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophia doctor (ph.d.): The ‘Sleeping Beauties’ of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.

Tid og sted: 8. sep. 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

 

Cand. philol. Kari Ellen Lindbekk ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Fast og tilstrekkelig levebrød. Livsløpene til trøndere født i 1855 og foreldrene deres.1815-1910.

Tid og sted: 29. aug. 2017 12:30, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.philol. Anja Mansrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.)

Beate Albrigtsen Pedersen
Tid og sted: 23. juni 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Beate Albrigtsen Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humor i det norrøne samfunnet. En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer

Inger Marie Berg-Hansen
Tid og sted: 21. juni 2017 12:30, Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Mag.art. Inger Marie Berg-Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den sosiale teknologien - Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr

Guðný Zoëga
Tid og sted: 28. feb. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Guðný Zoëga ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Keldudalur, a typical household cemetery? The bioarchaeology of a medieval Icelandic household

Tid og sted: 17. feb. 2017 12:30, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Anita Wiklund Norli ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde. Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790