English version of this page

Den nasjonale forskerskolen i historie

«The Norwegian Research School in History» (NRSH) er et samarbeid mellom åtte norske utdanningsinstitusjoner. Forskerskolen har som mål å tilby relevante og ambisiøse kurs og ferdighetsmoduler til stipendiater i historie.

Om forskerskolen

Vårt mål er å styrke stipendiatenes intellektuelle kapasitet og spisskompetanse som en del av forskerutdanningen. Vi ønsker at kursene våre skal utfordre og utvikle stipendiatenes teoretiske og metodiske rammeverk i arbeidet med avhandlingen.

Forskerskolen er ment å være et ramme der stipendiatene kan bygge nye nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, og styrke sin historieforståelse og evne til å formidle faget i samfunnet.

Kurs

Hvert år arrangerer vi et kurs i teori og metode for nye stipendiater i historie, samt 1-2 forskerkurs med forskjellige temaer. I forlengelsen av disse kursene arrangerer vi også ferdighetsmoduler.

I løpet av året arrangere vi også tre symposium med fokus på forskjellige aspekter av arbeidet med avhandlingen.

Kontakt

Direktør: