English version of this page

KlimaKulturer: Natur og samfunn i Norge under den lille istiden, 1500-1800

Hva skjedde forrige gang vi møtte raske klimaendringer?

En isbre som ligger i en dal.

J.C Dahl, Nigardsbreen 1844, Foto: Dag Fosse / KODE.

Hvordan reagerte folk da de møtte lignende klimatiske utfordringer som de vi står overfor i dag?

Om prosjektet

I dette prosjektet ser vi på den siste perioden med store klimaendringer i Norden, den lille istiden 1500-1800 e.Kr. Vi rekonstruerer klimahistorien og utforsker hvordan tidligere samfunn tilpasset seg. Historiene forteller vi i en serie museumsbaserte «klima-laboratorier».

Både tidligere og nåværende klimaendringer er ikke umiddelbart merkbare. Vi vil gi en bedre forståelse for de statistiske abstraksjonene i moderne vitenskap, ved å relatere dem til repertoaret av levd menneskelig erfaring.

Tverrfaglighet

Prosjektet er utformet bredt tverrfaglig for å forstå den vide virkningen av tidligere klimaendringer. Vi samler klimatologer, historikere og museumsutøvere som vil koble sammen kilder som ellers ofte studeres separat:

  • «Naturens arkiver» som tre-ringer, iskjerner og lignende.
  • «Samfunnets arkiver» som historiske kilder, materiell kultur og tilsvarende.

Ved å kombinere disse kan vi rekonstruere de kalde og våte forholdene som kjennetegner den lille istiden.

Forskerne i prosjektet setter søkelys på klynger av ekstreme klimahendelser på 1690-, 1740- og 1770-tallet. Disse klimahendelsene førte til sult og fattigdom i de nordiske samfunnene, men utløste også nye velferds- og folkehelseinitiativer.

Sporingen av den lille istidens endring fra agrikultur til kultur vil utfordre populære fortellinger om kollaps og katastrofe, og kartlegge det uventede mangfoldet av tidligere svar på klimaendringer.

Mål

Prosjektets mål er tredelt. Det vil:

  • Etablere en samarbeidende, «sosio-naturell» modell for rekonstruksjon av tidligere klima og dets innvirkning.
  • Fylle nåværende kunnskapshull ved å knytte klimaendringer til menneskelig erfaring.
  • Gi innspill og kritisk refleksjon om tilgjengelig repertoar for klimatilpasning.

Samarbeid

Prosjektet skal samarbeide med Klimahuset i Oslo for å formidle forskningsresultatene til et bredere publikum. I tillegg skal prosjektet samarbeide med:

Finansiering

Norges forskningsråd, kontrakt nr. 315441.

Varighet

01.10.2021 til 30.09.2025.

Publisert 15. apr. 2021 14:14 - Sist endret 31. mai 2022 12:45