English version of this page

1350-1550: Maleri og polykrom skulptur i Norge etter svartedauden (avsluttet)

Dette var et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt forankret ved Konserveringsstudiet (2014-2018) med fokus på gjenstander fra senmiddelalderen.

Om prosjektet

Byste mann med skjegg og krone på hodet.
St Olav, Skjervøy altertavle, KHM C3000, sidelysbilde. Foto: Helene Skoglund-Johnsen.

Prosjektet har engasjert malerikonservatorer, heritage scientists og historikere, som undersøkte kirkeinventar fra senmiddelalderen som nå eies av museer i Oslo og Bergen. Forskningen fokuserte på materialene i ca. 25 alterskap og skulpturer, spesielt de som har blitt klassifisert som import til Norge i perioden etter den første bølgen av svartedauden (1349) og før Reformasjonen (1536). Analyser av treverk, grundering, farger og forgyllinger har gitt ny forståelse av gjenstandenes opprinnelige utseende, gamle skader og senere forandringer. De tverrfaglige resultatene vises i mer enn 20 publikasjoner og en museumsutstilling om dendrokronologi, materialnedbrytning og holdningsendringer til denne kategorien av museumsgjenstand.

Finansiering

Norges forskningsråd, prosjekt nr. 231592

Varighet

01.08.2014 – 31.12.2018.

Samarbeid

Resultater

Resultater fra prosjektet inkluderer:

  • 22 tidsskriftartikler i fagfellevurderte tidsskrifter, redigerte bøker eller forhåndstrykk for konferanser
  • 1 PhD avhandling (artikkelbasert)
  • 1 monografi
  • 1 galleriguide
  • 1 museumsutstilling (permanent, fra januar 2019)

Les den engelske sluttrapporten for prosjektet (pdf)

Publikasjoner

  • Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2020). Transformation: Exhibiting results from the project 'After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway' .
  • Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2019). Reformasjonen tok flere hundre år . [Fagblad]. Apollon.
  • Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2019). Transformation: Faith and Sacred Objects in the Middle Ages.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. nov. 2020 14:21 - Sist endret 30. apr. 2021 14:17

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere