Verneombud ved IAKH

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges. HMS-ansvaret ligger hos leder.

IAKH er lokalisert på tre forskjellige adresser, verneombud for de ulike adresser er som følger:


Francesco Caruso (Frederiks gate 3)

Mari Eidstuen (Blindernveien 11)

Ragnar Holst Larsen (Niels Treschows hus)

 

Ansvaret for HMS-arbeidet i instituttets lokaler i Frederiks gate 3 er delegert til lokale HMS-koordinatorer.

  • Douwtje van der Meulen er lokal HMS-koordinator med det helhetlige ansvaret for IAKHs lokaler i Frederiks gate 3, inkludert laboratoriet.
  • Tine Frøysaker er lokal HMS-koordinator for atelieret.
Publisert 7. sep. 2015 15:31 - Sist endret 29. nov. 2017 13:40