English version of this page

Om IAKH

Organisasjon

Finn fram på IAKH

Instituttet har tre adresser:

Samarbeid med IAKH

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Strategi og politikk

Stillingsplan, årsplanar og årsrapportar.

Tal og fakta

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som kvar på sin måte granskar fortida.

Kontakt IAKH

Universitetet i Oslo
Boks 1008 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 49 00
E-post: henvendelser@iakh.uio.no