Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 26. juni 2019 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 8. mai 2019

Se protokoll fra møtet 8. mai 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 11/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 26. juni 2019: ……………………………… og ………………... .

Sak 12/19: Ledelsesvurdering og regnskapsrapport  1. tertial 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.6.2019
Økonomirapport 1. tertial 2019 fra fakultetet
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2019
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2019

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapsrapporten for 1. tertial 2019.

Ekstra sak:
Sak 16/19: Samarbeid om masterprogrammet Viking and Medieval Studies

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 24.6.2019
Avtale for samarbeid om studieprogrammet Viking and Medieval Studies

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner samarbeid om masterprogrammet Viking and Medieval Studies.

Til behandling i lukket møte:

Sak 13/19 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i konservering ved prosjekt Imaging-based documentation and analysis for change monitoring of novel dry-cleaning restoration/conservation methods for unvarnished paintings.
Saksdokumenter (sendes kun møtende medlemmer i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 24.6.2019
 • Kunngjøring
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 24.6.2019
 • Utvidet søkerliste
 • CV for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret tilsetter innstilte nr. 1, NN NNN , i stilling som doktorgradsstipendiat i konservering. Dersom innstilte nr. 1 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Sak 14/19 Innstilling til stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon
Saksdokumenter (sendes kun møtende medlemmer i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 19.6.2019
 • Utkast til kontrakt fra NFR
 • CV for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 15/19 Innstilling til stilling som professor II ved Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)
Saksdokumenter (sendes kun møtende medlemmer i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 19.6.2019
 • Innstilling fra OSEH
 • CV

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 24. juni 2019


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

 

Publisert 24. juni 2019 12:45 - Sist endret 24. juni 2019 12:52