Innkalling til møte i instituttstyret 1. september 2021, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 16. juni 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det kom inn 81 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet. Det videre arbeidet er delt opp etter fagområder og det er satt ned sakkyndige komiteer innenfor hvert fagområde. 20 søkere er invitert videre (syv i migrasjonshistorie, syv i økonomisk historie/sosialhistorie, seks i miljøhistorie). 
  • Den sakkyndig komiteen for migrasjonshistorie besod av Leslie Page Moch, Michigan State University, Peter Gatrell, University of Manchester og Kim Priemel, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hilde Henriksen Waage, Toufoul Abou-Hodeib og Emilie Nakken Sunko (student).
  • Den sakkyndige komiteen for miljøhistorie bestod av Melanie Arndt, Universität Freiburg, Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger og Dominik Collet, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Daniel Maul, Anders Winroth og Rakel Rishaug (student).
  • Den sakkyndige komiteen for økonomisk historie/sosialhistorie bestod av Dir van Laak, Universität Leipzig, Jari Eloranta, University of Helsinki og Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Veronique Pouillard og Alexander Tropé Stenhagen (student).
 • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det kom inn 17 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen.  Den sakkyndig komiteen bestod av Jens Johan Hyvik, Universitetet i Sørøst-Norge, Nils Ivar Agøy, Universitetet i Sørøst-Norge og Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Knut Ødegård, Hilde Sandvik og Lars Ørland Hansen (student).
 • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITES. Det har kommet inn seks søknader. På grunn av inhabilitet ble ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt. Fakultetets tilsettingsutvalg har besluttet å ansette Steffen Hope.
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Gendering the Nordic Past. Det har kom inn ni søknader. På grunn av inhabilitet ble ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt. Fakultetets tilsettingsutvalg har besluttet å ansette Lisbeth Skogstrand.
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret. Det har kommet inn to søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Collecting Norden. Det har kommet inn to søknader. Stillingen lyses ut på nytt.
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet MINITexts. Det kom inn to søknader. Søknadsfristen er forlenget.
 • Stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Climate Cultures. Det har kommet inn åtte søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Hilde Sandvik og Magne Njåstad (NTNU).
 • Stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Creative IPR. Det har kommet inn 15 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Per Ditlef Fredriksen (leder), Veronique Pouillard og Klaus Nathaus. 
 • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS).
 • Stilling som postdoktor knyttet til prosjektet Relics of Nature er lyst ut med søknadsfrist 1. september 2021.
 • Stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Relics of Nature er lyst ut med søknadsfrist 1. september 2021.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Intensjonsavtale med NIKU

Saksdokumenter:

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 33/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...


Til behandling i lukket møte:

Sak 34/21: Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet THOCA Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25


Eventuelt


Oslo, 25.8.2021


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 25. aug. 2021 18:59 - Sist endret 25. aug. 2021 18:59