Innkalling til ekstraordinært møte i instituttstyret 23. februar, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 9. februar 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences). Komiteen har levert sin rapport. Det er nedsatt en intervjukomité bestående av  Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Patrick Bernhard og Muhamed Tiro (student).

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Demokrati, frihet og grenser er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Critical Historiography er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Violence er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen The Ancient Mediterranean er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 5/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...


Til behandling i lukket møte:

Sak 6/22: Innstilling til stilling som forsker knyttet til MINIiTEXTS
(Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Eventuelt


Oslo, 16.2.2022


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 16. feb. 2022 21:24 - Sist endret 16. feb. 2022 21:24