Åsmund Egge

Professor emeritus
Bilde av Åsmund Egge
English version of this page
Mobiltelefon +47-92436216
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus rom 634
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

 • Moderne historie
 • Moderne russisk historie
 • Kommunismens historie, norsk og internasjonalt
Emneord: Historie, Moderne historie, Moderne russisk historie, Kommunismens historie

Publikasjoner

 • Fra Aleksander II til Boris Jeltsin. Oslo 1993.
 • Komintern og krisen i Det norske arbeiderparti. Oslo 1995.
 • Komintern og Norge. DnA-perioden 1919-1923. En dokumentasjon. Oslo 2006.
 • Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror. Oslo 2009.
 • Egge, Åsmund (2020). Alexandra Kollontai and Marcel Body. Sjelefrender i en vanskelig tid. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. 34(1), s. 171–179. doi: 10.18261/ISSN.2387-5879-2020-01-11.
 • Egge, Åsmund (2017). Fra revolusjonsbegeistring til brobygging – Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917–1991 :. Pressehistorisk tidsskrift. ISSN 1891-9472. s. 17–27.
 • Egge, Åsmund (2017). Fra revolusjonsbegeistring til brobygging - Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917-1991. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN 2464-4277. 2, s. 16–27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egge, Åsmund; Holtsmark, Sven Gabriel & Komarov, Alexey A. (2015). "Innledning". I Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (Red.), Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica. ISSN 978-82-8226-039-8. s. 13–82.
 • Holtsmark, Sven Gabriel & Egge, Åsmund (2012). Soviet diplomats and the Norwegian left, 1921-1939. I Myklebost, Kari Aga & Bones, Stian (Red.), Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-158-5. s. 101–112.
 • Egge, Åsmund (2008). Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930. I Sørbye, Yngvild (Red.), Revolusjon, kjærlighet, diplomati. Aleksandra Kollontaj og Norden. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-287-8. s. 55–81.
 • Egge, Åsmund (2005). Erik Kulavig, Stalins hjemmefront 1941-1945. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. s. 259–261.
 • Egge, Åsmund (2004). Tilsvar til Jorunn Bjørgum og Finn Olstad. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 83(2), s. 315–326.
 • Egge, Åsmund (2003). Hvorfor ble Arbeiderpartiet splittet i 1923? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 82(3), s. 229–262.
 • Egge, Åsmund (2003). What caused the breakup of the Norwegian Labor Party in 1923? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 82, s. 229–262.
 • Egge, Åsmund & Halvorsen, Terje (2002). "...kriteriet på en kommunist er hans forhold til Sovjetunionen" : de norsk-sovjetiske partirelasjoner 1917-1991. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 9–32.
 • Egge, Åsmund & Halvorsen, Terje (2002). "Kriteriet på en kommunist er hans forhold til Sovjetunionen". De norsk-russiske partirelasjoner 1917-1991. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 9–31.
 • Egge, Åsmund (2001). Nyere forskning om den russiske revolusjon i 1917. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 15(3), s. 5–11.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (2015). Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica. ISBN 978-82-8226-039-8. 815 s.
 • Egge, Åsmund & Rybner, Svend (2015). Red star in the North. Communism in the Nordic countries. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-242-1. 354 s.
 • Egge, Åsmund (2009). Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror. Unipub forlag. ISBN 9788274774551. 302 s.
 • Egge, Åsmund & Roginskij, Vadim (2006). Komintern og Norge. DnA-perioden 1919-1923. En dokumentasjon. Unipub forlag. ISBN 82-7477-239-3. 597 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (2015). Innledning. I Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (Red.), Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica. ISSN 978-82-8226-039-8. s. 13–81.
 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (2015). Forord. I Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (Red.), Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica. ISSN 978-82-8226-039-8. s. 5–10.
 • Egge, Åsmund (2008). Aleksandra Kollontajs "diplomatiske opptegnelser" som historisk kilde.
 • Egge, Åsmund (2007). Aleksander Kan, Hemmabolsjevikerna. Den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker under världskriget och revolutionsåren 1914–1920 Carlssons Bokförlag, Stockholm 2005, 552 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(1), s. 169–172.
 • Egge, Åsmund (2006). Kirov og Stalin. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Egge, Åsmund (2006). Kirov og Stalin igjen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Egge, Åsmund (2005). Svar til Erik Kulavig. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 19(4), s. 505–506.
 • Egge, Åsmund (2005). Erik Kulavig, Stalins hjemmefront 1941-1945. Bokanmeldelse. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 19(2), s. 259–261.
 • Egge, Åsmund (2005). Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse. Rødt!. ISSN 1504-4777. 34(1).
 • Egge, Åsmund (2004). Intervju om Aleksandra Kollontaj. [Radio]. Oslo.
 • Egge, Åsmund (2004). Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930.
 • Egge, Åsmund (2003). Årene før NKP. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Egge, Åsmund (2002). Norges kommunistiske parti og SUKP, 1923-1990.
 • Egge, Åsmund (2002). New trends in the study of the Russian Revolution.
 • Egge, Åsmund (2002). Etter åpningen av de russiske arkivene: Nytt lys over norsk arbeiderbevegelses historie.
 • Egge, Åsmund (2001). The Communist Movement in Norway, 1917-1970.
 • Egge, Åsmund (2000). Den russiske revolusjon.
 • Halvorsen, Terje; Egge, Åsmund; Jungar, Sune & Jensen, Bent (2000). De norsk-sovjetiske partirelasjonene 1917-1991.
 • Egge, Åsmund (2000). Orlando Figes, A People's Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924. Bokanmeldelse. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 14(2), s. 79–82.
 • Egge, Åsmund (1998). Stalinismen.
 • Egge, Åsmund (1998). Årsaker til kommunismens sammenbrudd i Sovjetunionen.
 • Halvorsen, Terje & Egge, Åsmund (1997). Historisk TV-serie i NRK : forenkling, forvrengning og forvirring. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Halvorsen, Terje & Egge, Åsmund (1997). De norsk-sovjetiske partirelasjoner 1917-1991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 17. mars 2021 14:45