Helge Pharo

Professor emeritus
Bilde av Helge Pharo
English version of this page
Telefon +47 22856874
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

Moderne politisk historie.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Fifty Years of Norwegian Development Aid 1952-2002.
 • Norway the United States and the Marshall Plan, 1946-1954
 • Norway and European Integration.
 • The Norwegian Peace Tradition

Undervisnings- og veiledningsområder

Den kalde krigens historie, forholdet mellom stormaktene i det tyvende århundre, norsk utenrikspolikk siden 1905, utviklingshjelpens historie, europeisk integrasjon.

Bakgrunn

F. 1943. Cand.philol. 1970 med historie hovedfag, engelsk og statsvitenskap mellomfag. Dr.Philos. 1988. Våren 1971 amanuensisvikar ved Historisk institutt, høsten 1971 forskningsopphold i USA med stipend fra American Council of Learned Societies. 1972-74 vitenskapelig assistent ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo. 1974-78 forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. 1978-89 førsteamanuensis ved Historisk institutt, UiO, fra 1989 professor i internasjonal historie. Bestyrer ved Historisk institutt 1988-90, 1995-98 og fra 2003. Gjesteforsker/gjesteprofessor ved Department of History, University of Wisconsin-Madison, London School of Economics, European University Institute, Firenze, Aarhus Universitet, George Washington University, Elliott School of International Affairs, Washington, DC. Medlem av Det norske vitenskapsakademi, konsulent for Den norske Nobelkomité. Norsk redaktør av Scandinavian Journal of History, 1984-1990, hovedredaktør 1990-1996. Nestleder i organisasjonskomiteen for Verdenskongressen for historikere i Oslo 2000, 1995-2000.

  Emneord: Historie, Internasjonal historie, Bistandshistorie, Den kalde krigen, USA og Nord-Amerika

  Publikasjoner

  • Pharo, Helge Øystein (2022). Hilde Gunn Slottemo: En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet. Forskjell og fellesskap. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 101(1), s. 75–78. doi: 10.18261/ht.101.1.8.
  • Pharo, Helge Øystein (2020). Om å fortolke seg selv – og andre. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 99(1), s. 52–55. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-01-05. Fulltekst i vitenarkiv
  • Pharo, Helge Øystein (2018). Small State Anti-Fascism: Norway's Quest to Eliminate the Franco Regime in the Aftermath of World War II. Culture & History Digital Journal. ISSN 2253-797X. 7(1), s. 1–11. doi: 10.3989/chdj.2018.008.
  • Pharo, Helge (2014). Gru og glede. Marshallplanen og Keralaprosjektet som merkesteiner i norsk historie. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. s. 312–328.
  • Pharo, Helge (2012). TOGETHER AGAIN Anglo-Norwegian relations and the early Cold War. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 37(2), s. 261–277. doi: 10.1080/03468755.2012.667968.
  • Pharo, Helge & Salmon, Patrick (2012). Introduction. I Pharo, Helge Ø. & Salmon, Patrick (Red.), Britain and Norway: special relationships. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0177-1. s. 11–21.
  • Pharo, Helge (2012). Together Again: Anglo-Norwegian relations and the early Cold War. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 37(2), s. 261–277. doi: 10.1080/03468755.2012.667968.
  • Pharo, Helge (2010). The Best of All Worlds - Norway and the Creation of EFTA. I Bryn, Kåre & Einarsson, Gudmundur (Red.), EFTA 1960-2010 - Elements of 50 years of European history. University of Iceland Press. ISSN 9789979548676. s. 61–76.
  • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid. I Götz, Norbert & Haggrén, Heidi (Red.), Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment. Routledge. ISSN 978-0-415-45964-8. s. 112–130.
  • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen. I Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (Red.), Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-360-8. s. 7–26.
  • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje & Pharo, Helge (2009). Innledning. I Niemi, Einar a (Red.), I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISSN 978-82-92611-13-5. s. 11–20.
  • Pharo, Helge & Danielsen, Helge (2009). Reception and Representation of the Marshall Plan in Norway. I Bischof, Günter & Stiefel, Dieter (Red.), Images of the Marshall Plan in Europe. Films, Photographs, Exhibits, Posters. Studienverlag. ISSN 9783706548267. s. 87–106.
  • Lange, Even & Pharo, Helge (2008). Have your Cake and Eat it too. National Policy and Private Interest in a Small Open Economy: The Case of Norway. I Müller, Margit & Myllyntaus, Timo (Red.), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-03911-214-2. s. 151–174.
  • Fraser, Monika Pohle & Pharo, Helge (2008). Introduction. I Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Red.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. s. 9–16.
  • Pharo, Helge (2008). Reluctance, enthusiasm and indulgence: the expansion of bilateral Norwegian aid. I Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Red.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. s. 53–89.
  • Pharo, Helge (2008). Entrepreneurship and development aid. The case of the Indo-Norwegian fisheries project. I Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Red.), The Aid Rush. Aid regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 2. Unipub forlag. ISSN 9788274773806. s. 53–93.
  • Pharo, Helge (2005). Den norske fredstradisjonen - et forskningsprosjekt. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 84(2), s. 239–255.
  • Pharo, Helge (2005). Norway's Peace Tradition Spanning 100 Years. Scandinavian Review. ISSN 0098-857X. 93(1), s. 15–23.
  • Pharo, Helge (2004). Post-Cold War Historiography in Norway. I Olesen, Thorsten B (Red.), The Cold War - and the Nordic Countries. Syddansk Universitetsforlag. s. 97–142.
  • Pharo, Helge (2003). Altruism, Security, and the Impact of Oil: Norway's Foreign Economic Assistance Policy, 1958-1971. Contemporary European History. ISSN 0960-7773. 12(4), s. 527–546.
  • Pharo, Helge (2003). Introduction. Contemporary European History. ISSN 0960-7773. 12(4), s. 387–394.
  • Pharo, Helge (2001). Norway's Search for Alternatives: The European Issue at Home and Abroad 1947 - 94, Bericht über das 9. deutsch-norwegische Historikertreffen in Meissen/Dresend 1988. Noges forskningsråd, Oslo. s. 63–73.
  • Pharo, Helge (1999). Utenriksøkonomi og europeisk integrasjon. I Prebensen, Chris & Skarland, Nils (Red.), Nato 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med Nato gjennom 50 år. Den norske atlanterhavskomité, Oslo. ISSN 82-90161-61-1. s. 150–178.
  • Pharo, Helge & Liland, Frode (1999). Norge og striden om NATOs geografiske virkeområde. I Prebensen, Chris & Skarland, Nils (Red.), Nato 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med Nato gjennom 50 år. Den norske atlanterhavskomité, Oslo. s. 179–207.
  • Pharo, Helge (1999). Ingen vei utenom? Norge i integrasjonsprosessene i Europa 1946-1994. I Claes, Dag Harald & Tranøy, Bent Sofus (Red.), Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-577-6. s. 15–38.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (2021). Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISBN 9788253042534. 500 s.
  • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (2013). Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0279-2. 403 s.
  • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian Ravn (2013). Saints and Sinners. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0279-2. 403 s.
  • Fixdal, Mona Christine & Pharo, Helge (2012). Foreword. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1137-03053-5. 285 s.
  • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-360-8.
  • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-360-8. 348 s.
  • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje & Pharo, Helge (2009). I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISBN 978-82-92611-13-5. 321 s.
  • Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje; Niemi, Einar & Pharo, Helge (2009). I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISBN 978-82-92611-13-5. 331 s.
  • Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (2008). The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISBN 9788274772939. 1(1). 363 s.
  • Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (2008). The Aid Rush. Aid regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 2. Unipub forlag. ISBN 9788274773806. 2(2). 285 s.
  • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 s.
  • Holtsmark, Sven Gabriel; Pharo, Helge & Tamnes, Rolf (2003). Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-21828-4. 508 s.
  • Pharo, Helge; Holtsmark, Sven G. & Tamnes, Rolf (2003). Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-21828-4. 509 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Pharo, Helge Øystein (2019). Terje Tvedts historier : . Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 98(2), s. 191–202. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-02-05.
  • Vik, Hanne Hagtvedt & Pharo, Helge (2015). Hvordan skape og gjøre tilgjengelig muntlige kilder - erfaringer fra et prosjekt om norsk politisk kultur.
  • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian Ravn (2013). Conclusion: Aid Norms, Foreign Policy and the Domestic Context. I Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (Red.), Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0279-2. s. 329–365.
  • Pharo, Helge (2013). Side Show to Centre Stage: The Transformation of Norwegian Development Aid. I Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (Red.), Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0279-2. s. 51–88.
  • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (2013). Introduction. I Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (Red.), Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0279-2. s. 13–20.
  • Pharo, Helge (2012). The Global 1989: continuity and change in world politics. Cold War History. ISSN 1468-2745. 12(2), s. 374–375.
  • Pharo, Helge (2009). Decolonization in Southeast Asia: The United States and the dissolution of the European colonial empires. Journal of American History. ISSN 0021-8723. 95(4), s. 1245–1245.
  • Pharo, Helge (2009). The Nobel Peace Prize - Purpose, Principles and Politics.
  • Pharo, Helge (2009). Norway and the Creation of EFTA - the Best of all Worlds.
  • Pharo, Helge (2009). Development Aid and the Norwegian Historical Experience: Promoting Growth and Project Values.
  • Pharo, Helge (2008). Norwegians in East Africa - How to Call the Tune or How not to?
  • Pharo, Helge (2008). Finn Moe - A Norwegian European.
  • Pharo, Helge (2008). The Politics of Selecting og Nobel Peace Prize Winner.
  • Pharo, Helge (2008). The Politics of the Nobel Peaze Prize.
  • Pharo, Helge (2008). The Politics of the Nobel Peace Prize.
  • Pharo, Helge (2008). The Marshall Plan in Norway: Government Response and Media Representations.
  • Pharo, Helge & Danielsen, Helge (2008). Media Representations of the Marshall Plan in Norway.
  • Pharo, Helge (2007). Om å møte seg selv i døren i oppdragsforskningens irrganger. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, s. 277–287.
  • Pharo, Helge (2006). International and Norwegian Development Aid since World War II.
  • Pharo, Helge (2006). Norway and the United Nations.
  • Pharo, Helge (2006). Technological Change, Entrepreneurship and Bureaucratic Cooperation. The Case of the Indo-Norwegian Fisheries Project.
  • Pharo, Helge (2006). The Norwegians are coming: Donor urgency and perceptions of the recipients in the Indo-Norwegian Fisheries Project, 1952-1972.
  • Pharo, Helge (2006). Entrepreneurship and development aid: The case of the Indo-Norwegian Fisheries Project.
  • Pharo, Helge (2006). Dansk utenrikspolitikks historie b. 4 - En kritisk analyse.
  • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2006). 'Scandinavian Aid Co-operation - Promises to Keep?'.
  • Danielsen, Helge; Notaker, Hallvard & Pharo, Helge (2006). Amerika i våre hjerter? USA og Norge etter 1945.
  • Pharo, Helge (2005). Norge i verden - en utenrikspolitisk tradisjon under press? Framtider. ISSN 0281-0492. s. 19–23.
  • Pharo, Helge (2005). Indo-Norwegian fisheries project as entrepreneur.
  • Pharo, Helge (2005). From non-alignment and isolationaism to global activism. An overview of independent Norway's foreign policy, 1905-2005.
  • Pharo, Helge (2005). Den norske fredstradisjonen - et forskningsprosjekt.
  • Pharo, Helge (2004). Norway 1905: A Peaceful Revolution? Causes and Consequences of the Dissolution of the Union with Sweden.
  • Pharo, Helge (2004). Fredstanken i norsk utenrikspolitikk i det 20. århundre.
  • Pharo, Helge (2004). United and Divided. The Transatlantic Relationship 1945-2004.
  • Pharo, Helge (2003). Altruism, Security, and the Impact of Oil: Norway's Foreign Economic Assistance Policy, 1958-1971.
  • Pharo, Helge (2001). Norway's foreign relations since 1905.
  • Pharo, Helge (2001). Norway's foreign relations since 1905.
  • Pharo, Helge (2001). Lehmkuhl, Ursula, Pax Anglo-Americana: Machtstrukturelle Grundlagen anglo-amerikanischer Asien- und Fernostpolititik in den 1950er Jahren, München, 1999. Journal of American History. ISSN 0021-8723. 88(3), s. 1148–1149.
  • Pharo, Helge (2001). Norway in the Cold War: A Historiographical Survey.
  • Pharo, Helge (2001). Foreign Aid, Peace and Stability: The Case of the 1952 Norwegian Initiative for Aid to India.
  • Pharo, Helge (2001). Have your cake and eat it too. National policy and private interest in an open economy: The case of Norway.
  • Pharo, Helge (2001). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945 - 65.
  • Pharo, Helge (2000). Norsk utenrikspolitikk i historisk perspektiv.
  • Pharo, Helge (2000). Vår nære fortid i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Pharo, Helge (2000). Norway's Search for Alternatives: The European Issue at Home and Abroad 1947-94.
  • Pharo, Helge (2000). Norway, Foreign Aid and Decolonization 19445-95.
  • Pharo, Helge (2000). Norway and the European Integration Processes 1947-94.
  • Pharo, Helge (2000). "Fisheries Development in India and Norwegian Foreign Aid: The Case of the Kerala Project.
  • Pharo, Helge (2000). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945-65.
  • Pharo, Helge (2000). Wayne Morse, International Law and the American Involvement in Vietnam.
  • Pharo, Helge (2000). De nordisk lands utenrikspolitikk etter annen verdenskrig.
  • Pharo, Helge (2000). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945-65.
  • Pharo, Helge (1999). Norge og stor-EFTA på '50-tallet: Atlantisk versus europeisk orientering, selvråderett versus overnasjonalitet, proteksjonisme versus frihandel.
  • Pharo, Helge (1999). Norsk utenrikspolititikk i historisk perspektiv.
  • Pharo, Helge (1999). Hovedtrekk ved norsk utenrikspolitikk etter annen verdenskrig.
  • Pharo, Helge (1999). Anmeldelse av J. Hanhimäki: Scandinavia and the United States: An Insecure Friendship. Journal of American History. ISSN 0021-8723. 82(2), s. 835–836.
  • Pharo, Helge (1999). Allianse mot sovjetisk ekspansjon. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
  • Pharo, Helge (1999). Fra brobygging til vestvending. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
  • Pharo, Helge (1999). Gamle toner. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
  • Jølstad, Anders & Pharo, Helge (1999). Historiske tilnærminger til europeisk integrasjon.
  • Pharo, Helge (1999). Forberedte kommentarer,panel E, The Promise of Alliance: The Origins and Meanings of NATO.
  • Pharo, Helge (1999). Forberedte kommentarer: De nordiska ländernas utrikeshandel och integrationspolitikk gentemot Västeuropa fram till EFTA-perioden.
  • Håkenstad, Magnus; Pharo, Helge & Tamnes, Rolf (2010). Den nest beste løsning: Den norske mobiliseringshæren 1950 - 1968. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 23. mai 2022 11:56

  Prosjekter

  Ingen pågående prosjekter