Walied Andreas Aarab Færevik

Stipendiat - Historie
Bilde av Walied Andreas Aarab Færevik
English version of this page
Telefon +47 22856518
Mobiltelefon 45470573
Rom 303
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Phd prosjekt: Oljefondet og Norges selvbilde – virkningene av Oljefondet på norsk selvforståelse og internasjonale image

Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) påvirker Norges selvbilde. 

Har tidligere skrevet om hvordan Trollfeltet ble en del av storpolitikk og Kald krig-geopolitikk på 1980-tallet, og hvordan Trollfeltet la premisser for dannelsen av et norsk petroleumsfond.

  • Oljefondet
  • Petroleumspolitikk og energisikkerhet
  • Økonomisk historie og samtidshistorie
  • Utenrikspolitikk og geopolitikk

Bakgrunn

Master i historie fra Universitetet i Oslo (2018)

  • 2019-2022: Lektor i geografi, samfunnskunnskap og engelsk ved Persbråten videregående skole
  • 2018-2019: Lektor i Samfunnsfag og engelsk ved Valler videregående skole
  • 2017-2018: Masterstipendiat ved Statoilprosjektet

 

Emneord: Oljefondet, Statens Pensjonsfond, Utenrikspolitikk, Samtidshistorie, Oljehistorie

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2022 16:37 - Sist endret 18. nov. 2022 15:40