Regler og retningslinjer for masteroppgaven

Fakultetets informasjon om regler og retningslinjer for masteroppgaven (HF)

Arkeologi og konservering

For arkeologi og konservering finner du nyttig informasjon om formelle krav til masteroppgaven til utforming, trykking og innlevering på masteroppgavenes emne- og semesterside.

ARK4090 Masteroppgave i arkeologi

KONS4091 Masteroppgave i konservering

og

KONS4590 Materoppgave i prosjektbasert konservering

Historie

Her finner du retningslinjer for format på masteroppgaven i historie. For informasjon om sideantall på masteroppgaven, se emnesiden: HIS4090 – Masteroppgave i historie

 

Grafiske retningslinjer for normalside i masteroppgaven

 • A4-ark med både venstre- og høyremarg
 • linjeavstand 1,5 (unntak sitater, fotnoter)
 • margen bør være på 2,5-3 cm
 • skrifttype som er tilsvarende Times New Roman 12 pkt (skriftbildet skal ikke gi vesentlig mer eller mindre tekst pr side)
 • paginering nederst på siden: midtstilt eller alternerende fra høyre til venstre annenhver side

Dette formatet egner seg for dobbeltsidig trykking av oppgaver. I tabeller, fotnoter eller lengre sitater kan du benytte mindre skriftstørrelse og enkel linjeavstand, så framt det fremdeles er godt å lese. 

Fotnoter og litteraturliste skrives i henhold til Chicago-fotnotestil (Chicago A). Se UBs nettsider for utfyllende informasjon om det å referere.

 

Anbefalt oppsett på oppgaven:

 1. forside
 2. forord med takksigelser (maks 1/4-side)
 3. sammendrag (maks. 1 side)
 4. innholdsfortegnelse
 5. brødtekst (innledning, hoveddel, avslutning/konklusjon)
 6. litteraturliste
 7. eventuelle vedlegg

Brødtekst og noteapparat/kildehenvisninger teller med i sideantallet.

 

Informasjon som bør være på forsiden:

 • oppgavens tittel (undertittel)
 • navnet ditt
 • masteroppgave i [fagdisiplin]
 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for arkeologi, konservering og historie
 • år og semester

Dersom du vil ha UiO-symbol på forsiden kan du klippe det ut fra en DUO-mal.

Forord

Alle masteroppgaver skal ha et forord, hvor det blant annet skal fremgå hvem som har vært veileder og over hvilken tidsperiode veiledningen har funnet sted. Det er vanlig å takke alle som har bidratt positivt til masteroppgaven din i forordet. Forordet skal ikke være lenger enn 1/4-side.

Sammendrag

 • maksimalt 1 side
 • skrives på engelsk eller norsk
 • angir de viktigste forskningsresultatene i oppgaven
 • rettes mot publikum utenfor universitetssamfunnet
Publisert 3. juni 2010 16:41 - Sist endret 20. feb. 2020 08:56