Schous forordninger

Schous forordninger er en kronologisk oversikt over kongelige forordninger og åpne brev, samt trykte anordninger som ble utstedt i kongens eget navn og under hans segl, samlet av jurist og etatsråd Jacob Henrik Schou (1745-1840). (danske encyclopedi)

Forordning var en av mange betegnelser som ble brukt om lover eller rettsforskrifter av allmenn gyldighet og var en form for løpende lovgivning. Instrukser til embetsmenn ble ofte kalt reskripter.

Bind 1 er tilgjengeliggjort av tingbokprosjektet på UiOs nettsider, mens de resterende finnes digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Serien er også utstyrt med et register.

Alfabetisk register

Bind 1: 1670-1699

Bind 2: 1699-1730

Bind3: 1731-1745

Bind 4: 1746-1765

Bind 5: 1766-1774

Bind 6: 1775-1777

Bind 7: 1778-1780

Bind 8: 1781-1784

Bind 9: 1785-1788

Bind 10: 1789-1792

Bind 11: 1793-1796

Bind 12: 1797-1799

Bind 13: 1800-1803

Bind 14: 1804-1808

Publisert 8. jan. 2013 17:20 - Sist endret 11. mars 2022 11:03