English version of this page

Arven fra Den Hellige Birgitta av Sverige. Kvinner, politikk og reformtanker i renessansens Italia

Hva er kvinners bidrag i europeisk tekstkultur og kunnskapshistorie? Dette prosjektet studerer en periode i Europas intellektuelle historie da kvinner for første gang spilte en betydelig rolle som kunnskapsaktører og kunnskapsprodusenter.   

Maleri av kvinner som spiller sjakk.

Sofonisba Anguissola, The Chess Game (1555)

Om prosjektet

Europeiske og amerikanske forskere har nylig oppdaget det uvanlige oppsvinget av kvinnelige forfattere og filosofer i det tidligmoderne Italia (1350–1700), et antall som langt overskrider kvinnelige forfattere i andre land i renessansen.

I den samme perioden sirkulerte forfatterskapet til Den Hellige Birgitta av Sverige rundt om i Italia. Latinske manuskripter av Birgittas Revelaciones (Himmelska uppenbarelser) ble kopiert i italienske skriptorier, oversatt til italiensk folkespråk, inkorporert i ulike boksamlinger, og trykket i latinske og italienske utgaver.

Arven fra Birgittas omfattende litterære produksjon og dens mulige innflytelse på kvinneligeforfattere i renessansens Italia er hittil ikke blitt undersøkt. Hensikten med prosjektet er å fylle dette tomrommet i forskningen.

Mål

Prosjektet har en tredelt struktur:

  1. Ved å kartlegge de latinske og italienske manuskriptene og de første trykte bokutgivelser av Birgittas tekster søker prosjektet å få en systematisk oversikt over det tilgjengelige materialet som ble produsert og som sirkulerte i Italia i renessansen.

  2. Ved å lage en database (som inkluderer bibliografier, kart, biografier og linker til manuskripter og tidlige trykte utgaver), vil prosjektet legge grunnlaget for en serie case studies.
  3. Ved å undersøke nettverkene av mennesker som var knyttet til produksjonen og overføringen av tekstene (ved fyrstehoff, byer, klostre og trykkerier), utforsker prosjektet Birgittas omfattende intellektuelle arv i Italia. Et sentralt spørsmål er hvordan tidligmoderne kvinnelige forfattere og filosofer kom til å utforme sin autoritet i møte med Birgittas Revelaciones.  

Les mer på den engelske prosjektsiden.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Varighet

2018-2021.

 

 

Publisert 29. apr. 2020 09:46 - Sist endret 29. apr. 2020 09:46