English version of this page

Arven fra Den Hellige Birgitta av Sverige. Kvinner, politikk og reformtanker i renessansens Italia

Hva er kvinners bidrag i europeisk tekstkultur og kunnskapshistorie? Formålet med forskningsprosjektet er å belyse dette aktuelle spørsmålet gjennom å studere en periode i Europas intellektuelle historie da kvinner for første gang spilte en betydelig rolle som kunnskapsaktører og kunnskapsprodusenter.   

For informasjon se forskningsprosjektets engelske side.

Publisert 28. jan. 2018 21:47 - Sist endret 9. mai 2019 15:17