English version of this page

Maritime moderniteter: Havets kunnskapsformater

Hvordan kan historie bidra til en dypere forståelse av dagens økologiske krise i havene?

Et gammelt sjøkart som viser Oslofjorden

Fra Johan Hansen Heitmans håndtegnede kart av Oslo-fjorden fra 1712. Foto: Nasjonalbiblioteket

Om prosjektet

De lange linjene i havets kunnskapshistorie skal undersøkes, fra tiden da maritime aktiviteter skjøt fart i og rundt Atlanterhavet på 1600-tallet og til i dag. Havenes økosystemer er truet som følge av menneskelig aktivitet, og vi studerer hvordan både kunnskaper og miljøbevissthet har vært knyttet til ulike maritime aktiviteter til sjøs.

Vi ser på hvordan bestemte «kunnskapsformater» historisk har muliggjort innsamling, organisering og transport av kunnskaper om havet de siste 400 årene. Hvordan har registre, kart og modeller preget forståelsen og bruken av havene?

I hvilken grad har de muliggjort og eventuelt begrenset refleksjon over menneskets skadelige innvirkning på det maritime miljøet?

Samarbeidspartnere

Finansiering

Norges forskningsråd, Marinforsk, prosjektnr. 325312.

Varighet

01.12.2021 - 30.06.2025.

Publisert 26. nov. 2021 11:02 - Sist endret 19. sep. 2022 15:45