Instituttstyremøte nr. 8/2021

11. november 2021, kl. 09.30 - 12.00, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 14. oktober 2021

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 11. november 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. november 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. november 2021

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Budsjett 2022

saksdokumenter:

 
D-SAK 2

Stillingsplan IFIKK

saksdokumenter:

 

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.    17/2021

Stipendiatfordeling IFIKK 2022

saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Styret vedtar de foreslåtte kunngjøringstekstene for sju stipendiatstillinger (SKO 1017) med de endringer som framkom i møtet. Vedtaket omfatter tre stillinger i filosofi, to i kunsthistorie, og en i idehistorie og en i klassiske språk.

 
V-SAK 5
Saksnr.    18/2021

Kunngjøringstekst eksternfinansiert stipendiatstilling knyttet til prosjektet "Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge"

saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten for en treårig stipendiatstilling (SKO1017) knyttet til prosjektet "Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge". Stillingen finansieres av Norges Forskningsråd.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6
Saksnr.    19/2021

Innstilling - postdoktor i klassisk resepsjon ved prosjektet "New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Fascist Italy (1922-1943)"

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • utlysningstekst 
  • utvidet søkerliste
  • intervjukomiteens innstilling av 25. oktober 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO.

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

 
V-SAK 7
Saksnr.    20/2021

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet "DynamiTE" (environment)

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • utlysningstekst 
  • utvidet søkerliste
  • intervjukomiteens innstilling av 20. oktober 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO.

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

Eventuelt

Publisert 4. nov. 2021 11:48 - Sist endra 9. nov. 2021 13:26