Ellen Krefting

Professor - Idéhistorie
Bilde av Ellen Krefting
English version of this page
Telefon +47-22841064
Rom 634 GM
Treffetider Tirsdager kl 13-14, eller etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernveien 31
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • tidligmoderne idéhistorie, kunnskapshistorie og tekstkultur 1600-1800
 • ytringsfrihetens idéhistorie
 • fransk bevissthetsfilosofi etter Descartes
 • Jean-Jacques Rousseaus forfatterskap
 • europeisk offentlighet og tidsskriftkultur, i Frankrike, England og i Danmark-Norge på 1600- og 1700-tallet
 • bokhistorie
 • kjønn og retoriske former i den tidligmoderne offentligheten
 • kunnskapshistorisk og idéhistorisk fagteori og faghistorie
 • havets idé- og kunnskapshistorie

Ansvarsområder og verv

Emneord: Idehistorie, Modernitet, Opplysningstid, Bokhistorie, Tidligmodernitet, Offentlighet, Fransk litteratur, Fransk filosofi

Publikasjoner

 • Krefting, Ellen Marie (2019). I storbyens kretsløp. Louis-Sébastien Merciers Tableau de Paris, I: Knut Ove Eliassen & anne fastrup (red.),  Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind 3. Samfundet. Fra hoffet til byen.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771845778.  Kapittel 10.  s 243 - 272
 • Krefting, Ellen Marie (2018). News versus Opinion: The State, the Press, and the Northern Enlightenment, In Paul Michael Goring; Siv Gøril Brandtzæg & Christine Watson (ed.),  Travelling Chronicles: News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-36287-1.  Chapter 13.  s 299 - 318 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Enevelde, offentlighet og Peter Frederik Suhms hemmeligheter, I: Knut Dørum & Trond Bjerkås (red.),  Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0211-5.  Kapittel 13.  s 385 - 411 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Konger uten klær. Hemmelige historier som eneveldigkritisk sjanger. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1/2017), s 3- 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  19(2), s 94- 106
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet :. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  19(2), s 94- 106 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2016-02-03
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Opplysningstiden, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel 8.  s 136 - 150
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Rousseau - Equality and Freedom in the Community, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  kap 11.  s 191 - 212
 • Krefting, Ellen Marie (2015). The urge to write. Spectator journalists negotiating freedom of the press in Denmark-Norway, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Chapter 8.  s 153 - 171
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change: Introduction, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Introduction.  s 1 - 13
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Rousseau - likhet og frihet i fellesskapet, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  Kapittel 14.  s 397 - 422
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Doble standarder: Kjønn og eksempelretorikk i 1700-tallets tidsskrifter, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 6.  s 147 - 173

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (ed.) (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  342 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). En pokkers Skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0104-0.  345 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krefting, Ellen Marie (2019). Navigeringskunst: Michael Wintroub, The Voyage of Thought, 2017. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2/2019), s 167- 169
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Året 2440.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Archiving the ocean in 18th century France.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Bokhistorie som kunnskapshistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Følelser i opprør. Hva arkivene forteller om 1968. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 26
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Jordens arkiver. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 24
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kampen om antropocen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kan følelser ha rett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Nasjoner som forestilte fellesskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 40- 40
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Ryktene om en mekanisk jente. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 26
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Barndomshistorier. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20 Vis sammendrag
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Boken som gjorde Foucault til ikon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Bøkenes makt. Bokhistoriske perspektiver i idéhistorien, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 15.  s 255 - 272
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Er menneskerettighetene historie?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 24
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fellesskap er vanskelige greier. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fysiokratisk lesning av Merciers Tableau de Paris (1781-1788).
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmelighetenes makt.
 • Krefting, Ellen Marie (2017, 01. juni). Hemmeligheter. [Radio].  NRK P1.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmeligheter - leder. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 1- 1
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva er Europa?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 34- 34
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva skal vi tåle av hverandre?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 19
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Ideer om bibliotek - før og nå.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). "Nye måter å tenke historisk på". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Practicing enlightenment. The role of periodicals in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Questions of scales.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Storytelling in Denmark's Den patriotiske tilskuer: history and fiction for the love of the common good.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Virilitetens fengsel. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie & Nylenna, Mathias (2017, 06. desember). Har #metoo forandret måten vi tenker på?. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Beleste bønder.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 16- 16
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Demokrati I krise". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Digitaliseringens herligheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Europa mellom ideer of følelser". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Europeisk tidsskrifthistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Fra skrivesyke til teksttråling: Gamle tekster møter Nye digitale metoder. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4 2016), s 172- 177
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Historie fra innsiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2016). I storbyens kretsløp: Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Idehistorisk kommentar til Marius Mjaalands The Hidden God.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Jenteoppdragelse I Mme de Beaumonts Magasin for Børn".
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Kampen om Europa". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 38- 39
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Shakespeare med matflekker". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Spectators in Denmark-Norway I.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Trøblete identitet". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Hartgen, Alf & Krefting, Ellen Marie (2015, 11. januar). Terrorangrepet på Charlie Hebdo. [Radio].  NRK P2 Søndagsavisa.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). "Det sosiale" i Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fjernlesingens kunst. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra "det hellige kontors" arkiver. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra historieskrivingens periferier. Peter Frederik Suhms "Hemmelige historie".
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Historiske følelser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 36- 36
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Holberg digital. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 28- 28
 • Krefting, Ellen Marie (2015). How the absolutist state of Denmark-Norway shaped literature and the public sphere.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring? Idehistoriefagets fortid og framtid.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Idehistoriske blikk på tidsskriftene. Molo idehistorisk studenttidsskrift.  1(1), s 22- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Kampen mot religionen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). News and opinions in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Nytt om nyheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Om tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Practicing Enlightenment. Periodicals and the public sphere in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Satire nedenfra?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Sensurens productive kraft. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Tenkningens former og praksiser: idehistorie møter mediehistorie.
 • Krefting, Ellen Marie & Leine, Jan Erlend (2015, 13. april). Slaveri, i Ekko. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie & Vollan, Mari Brenna (2015, 15. januar). Satire skaper sosial splid.  Klassekampen.
 • Lien, Marius; Time, Jon Kåre & Krefting, Ellen Marie (2015, 09. januar). Frankrike i førersetet.  Morgenbladet.
 • Toft, Martin & Krefting, Ellen Marie (2015). Danmark-Noreg først med trykkjefridom. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  29(01)
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Diversifying publics and opinions under censorship: the journals of 18th century Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "En pokkers skrivesyge. Om kommunikasjonsbehov og medierevolusjoner før og nå".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Feministiske tidsskrifter på 1600- og 1700-tallet?".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Hemmelig historie? Suhms "Hemmelige efterretninger om de danske konger efter souveraineteten"".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Modernitetens fødsel, opplysningstiden og 1814".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). Om leseglede, skrivekløe og tidsskrifter. Filologen.  ISSN 0807-9250.  (1-2), s 3- 7
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Spectators in Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "The enlightened child. Mme de Beaumont's Magasin des enfants (1757) in a Nordic context".
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). Den glemte offentligheten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 40- 41
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Freedom of print - from practice to idea.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Sensur og ytringsfrihet i Danmark-Norge før 1814, og relevansen for i dag.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). The urge to write. Early spectators on freedom of the press in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie & Amadou, Christine (2013). "Det idemessige grunnlag for vestens konstitusjoner".
 • Krefting, Ellen Marie & Bergstrøm, Ida Irene (2013, 14. oktober). "For eksempel". [Internett].  kilden.forskningsradet.no.
 • Krefting, Ellen Marie & Kraft, Kirsti (2013, 05. november). Ekkoloddet: Europa i krise. [Radio].  NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). En medierevolusjon under sensur? Om tidsskrifter, perspektivmangfold og dristige meninger i dansk-norsk offentlighet midt på 1700-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Et jeg blir til i fellesskap. Rousseau 300 år. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (22-28 juni), s 24- 25
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Hjernen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 1- 1
 • Krefting, Ellen Marie (2012, 18. januar). Hjernen og den dype historien. [Radio].  Radio Nova, Skumma kultur.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2013 11:05 - Sist endret 9. mars 2018 13:51

Prosjekter