Overgangsordninger idehistorie og kunsthistorie 2008-2014

Kunsthistorie

1. For studenter på Kunsthistorie og Kultur- og idestudier, studieretning kunsthistorie (80KUN3, 80KUN2)

Studenter med opptak fra høsten 2007 eller tidligere oppfordres på det sterkeste til å fullføre den gamle fordypningsgruppen (80-gruppen). Det vil bli tilbudt ekstra eksamen i KUN1040, KUN1050 og KUN1060 høsten 2009, og i KUN1010, KUN1020 og KUN1030 våren 2010.

Studenter som ikke greier å gjennomføre eksamen i alle de gamle periodeemnene, vil inpasses i den nye fordypningsgruppen som beskrevet nedenfor.

Den gamle fordypningsgruppen består av 60 studiepoeng obligatoriske periodeemner og 20 studiepoeng valgfrie emner på 2000-nivå.

Ny fordypningsgruppe inneholder blant annet to nye, obligatoriske 20-poengs periodeemneremner, KUN1001 og KUN1002. Om du må ta disse emnene eller ikke, avhenger av hvor mange av de gamle periodeemnene du har tatt:

KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen - erstatter KUN1010, KUN1020 og KUN1030. Har du minst to av disse, slipper du å ta KUN1001. Hvis du bare har ett du ta KUN1001.

KUN1002 - Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid - erstatter KUN1040, KUN1050 og KUN1060. Har du minst to av disse, slipper du å ta KUN1002. Hvis du bare har ett du ta KUN1002.

NB, studenter som har avlagt alle de 6 gamle periodeemnene skal IKKE overføres til ny fordypningsgruppe.

I tillegg til periodeemnene er både KUN1000 og et nytt metodeemne, KUN2001, obligatoriske i den nye fordypningsgruppen.

Hvis du i sum ikke får mer enn totalt 40 studiepoeng periodeemner, må du ta både KUN1000 og KUN2001. Har du allerede avlagt KUN1000, vil dette selvsagt telle med i din nye fordypningsgruppe.

Dersom du i sum kommer ut med 50 poeng periodeemner, er det ikke noe krav om at du må ta KUN1000. Det anbefales likevel at du tar det, det vil være en fordel dersom du allerede har det, og du vil i så fall få en fordypningsgruppe på 90 istedet for 80 studiepoeng.

Ender du opp med hele 60 poeng med periodeemner, slipper du å ta KUN1000.
Det er f.o.m. høsten 2013 et krav om at du skal ta KUN2001. Dersom du allerede har oppfylt kravene til og har avlagt de valgfrie emner på 2000-nivå som trengs i fordypningen, oppfordres du til å sette deg inn i KUN2001. Emnet forutsettes kjent på masterstudiet.

Fordypningsgruppen inneholder dessuten, akkurat som før, 20 studiepoeng valgfrie emner på 2000-nivå.


2. For studenter på Tverrfaglige kjønnsstudier, studieretning Kjønn med fagfordypning (80KUN1)

Overgangsordningen tilsvarende den beskrevet over, bortsett fra at fordypningsgruppen for disse studentene har LIT3462 - Kjønn og estetikk (20 stp) som obligatorisk emne istedet for de 20 valgfrie studiepoengene på 2000-nivå.


3. For studenter på Estetiske studier (80KUN5) og Antikk kultur og klassisk tradisjon (80KUNANT)

Fordypningsgruppen for disse studentene har bare henholdsvis 40 og 50 studiepoeng periodeemner som obligatoriske. Det bør være mulig for de aller fleste studentene å avlegge eksamen i eventuelle manglende emner i løpet av overgangsperioden høsten 2009 - våren 2010. Vi lager derfor ingen generelle overgangsordninger for disse emnegruppene, men oppfordrer studentene det gjelder til å forsøke å gjennomføre emnegruppene med gammel oppbygning. Vi vil foreta individuell innpassing av de som ikke får dette til.

4. For studenter med grunnfag i kunsthistorie

Fom 2013 er KUN2001 - kunsthistorisk teori og metode obligatorisk for studenter som ikke har fullført fordypningen i kunsthistorie med 2000-emner. Dette vil gjelde for masteropptaket fom høsten 2013. Det andre 2000-emnet er valgfritt.

Idehistorie

Fordypningsgruppe i idehistorie for studenter tatt opp i tidsrommet 2009-2014:

  • IDE1101 – Førmoderne europeisk tenkning (antikken og middelalderen) – 10 stp
  • IDE1102 – Tidligmoderne europeisk tenkning (renessansen til opplysningstiden) – 20 stp
  • IDE1103 – Moderne europeisk tenkning (romantikken til vår egen tid) – 10 stp

For studenter med opptak fra høsten 2008 eller tidligere vil de 40 obligatoriske studiepoengene i emnegruppen kunne oppnås slik:

  • 10 studiepoeng fra antikk/middelalder: IDE1020, IDE1030 eller IDE1101
  • 20 studiepoeng fra renessanse/opplysningstid : IDE1011 eller IDE1102
  • 10 studiepoeng fra moderne tid: IDE1040, IDE1041, IDE1060 eller IDE1103

Eventuelle øvrige studiepoeng studenten allerede har avlagt i gammel fordypningsgruppe, vil telle blant de 40 resterende studiepoengene i den nye fordypningsgruppen.

Publisert 19. mars 2014 15:00 - Sist endret 11. des. 2014 13:39