Emnegrupper ved IFIKK

En emnegruppe er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder, og som er definert til å utgjøre en samlet enhet. IFIKK tilbyr følgende emnegrupper:

20-gruppe - Kunsthistorie (20KUN)

40-gruppe - Antikken (40ANTIKK1)

40-gruppe - Etikk og politisk filosofi (40ETIKK)

40-gruppe - Filosofi (40FIL1)

40-gruppe - Filosofi (40FIL5)

40-gruppe - Filosofihistorie (40FILHIST)

40-gruppe - Gammelgresk (40GRES)

40-gruppe - Idéhistorie (40IDE1)

40-gruppe - Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2)

40-gruppe - Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3)

40-gruppe - Latin (40LATS2)

40-gruppe - Vitenskapsfilosofi (40VITFIL)

80-gruppe - Filosofi (80FILOSOFI2)

80-gruppe - Filosofi - Kjønn med fagfordypning (80FIL)

80-gruppe - Gammelgresk (80GRES)

80-gruppe - Idehistorie (80IDEHIST2)

80-gruppe - Idehistorie - Kjønn med fagfordypning (80IDE1)

80-gruppe - Kunsthistorie (80KUN3)

80-gruppe - Kunsthistorie for estetikkprogrammet (80KUN5)

80-gruppe - Kunsthistorie - kjønn med fagfordypning (80KUN1)

80-gruppe - Latin (80LATS)

Emnegrupper som er satt under utfasing

40-gruppe - Antikk kultur og klassiske språk (40ANT) - for studenter tatt opp høsten 2016 eller tidligere

80-gruppe - Filosofi (80FILOSOFI) - for studenter tatt opp høsten 2011 eller tidligere

80-gruppe - Idehistorie (80IDEHIST) - for studenter tatt opp høsten 2012 eller tidligere

80-gruppe - Filosofi med vekt på antikken (80FILANT) - for studenter tatt opp høsten 2014 eller tidligere

80-gruppe - Idéhistorie med vekt på antikken (80IDEANT) - for studenter tatt opp høsten 2014 eller tidligere

80-gruppe - Kunsthistorie for antikkprogrammet (80KUNANT) - for studenter tatt opp høsten 2014 eller tidligere

 

 

Publisert 2. juni 2010 14:04 - Sist endret 18. feb. 2019 11:29