Overgangsordninger til nye fordypningsgrupper - IFIKK

I forbindelse med endring av programstruktur og revisjon av emneportefølje eller programmer, utarbeider instituttet nye og reviderte fordypningsgrupper (80-grupper) for våre fag.

Dersom du er midt i et studieløp i overgangstider må emner du har tatt kanskje innpasses i nye fordypningsgrupper med ett eller flere nye, obligatoriske emner.

Denne nettsiden inneholder lenker til beskrivelser av hvordan emner du har tatt er tenkt innpasset i nye fordypningsgrupper. Klikk på lenken som leder til informasjon om ditt fag.

Publisert 26. jan. 2009 14:48 - Sist endret 30. sep. 2014 15:36