Åmund Norum Resløkken

Image of Åmund Norum Resløkken
Norwegian version of this page
Phone +47 22844070
Mobile phone 40068751
Room 411
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Academic interests

I am a postdoctoral fellow on the HEI: Heritage Experience Initiative, in the working group Digital heritage. My research project focuses on the use of digital tools in order to narrate, disseminate and promote heritage. I am especially interested in how digital tools are used as part of Vestfold county's efforts for promoting vikings and the viking age, and how digital tools here affect the dissemination of vikings and the viking age as cultural heritage.

The aim of the project is to better understand how different groups and actors narrate cultural heritage and the opportunities digital multimedia tools gives for narrating cultural heritage in new ways. With this project I hope to contribute to the understanding of how cultural heritage is used in our society and how it affects our view on, and our use of, the past in the present.   

Courses taught

Background

I have a masters degree in cultural history at UiO with the thesis Da Lucifers lenke ble Åsamøyens bånd: om endring av forståelsen av magiske kunster fra bruk til forskningsobjekt, sett gjennom en svartebok fra Jeløya (NFS M.M. 106 I) about the differing understandings of a Black book from the beginning of the 19th Century, from its authors perspective and as a folkloristic research object. 

In my Phd thesis, Ein lut av det nære levande livet" : tradisjon, tradisjonselement og tradisjonsforskere : en studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947, I studied the construction of research objects meant for cultural historical research. The project was an analysis of the questionnaire series Ord og sed (Words and Custom), issued as a journal between 1934 and 1947. The questionnaires were meant to gather information on Norwegian folk tradition and the words, stories, things and practices that were seen as part of it. I have written about in what way the texts of the questionnaires relate folk tradition. I focused on how these texts constructed "objectivized" words, stories, things and practices that could become elements of a uniform "folk tradition".   

 

 

 

Publications

 • Resløkken, Åmund Norum (2021). The Soul of the Arctic: David Cranz's Account of the Religion or Superstitions of the Greenlanders and its Impact on Nineteenth-Century Descriptions of Religion in Greenland . In Jensz, Felicity & Petterson, Christina (Ed.), Legacies of David Cranz's 'Historie von Grönland' (1765). Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-63997-6. p. 185–205. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-63998_9.
 • Resløkken, Åmund Norum (2020). ‘Djevelens finger’ – en forbannelses iscenesettelse på Hamar. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 19(2), p. 67–86. Full text in Research Archive
 • Resløkken, Åmund Norum (2020). Crystallized Belief. Objects of Tradition in Folklife Research in the Inter-War Years . Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 50, p. 5–20. Full text in Research Archive
 • Resløkken, Åmund Norum (2018). Capturing the Christmas goat: The collection of folk customs in three questionnaires in the early twentieth century. In Harvilahti, Lauri; Kjus, Audun; O'Carroll, Clíona; Österlund-Pötzsch, Susanne; Skott, Fredrik & Treija, Rita (Ed.), Visions and Traditions. Knowledge Prodution and Tradition Archives. Academia Scientiarum Fennica. ISSN 978-951-41-1126-6. p. 101–121.
 • Resløkken, Åmund Norum (2018). Troen på folketro. Perspektiver fra ANT i folkloristisk forskning. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 17(2), p. 27–43. Full text in Research Archive
 • Resløkken, Åmund Norum (2016). En litteraturoversikt over den tidlige skandinaviske herrnhutismen. In Wachenfeldt, Per von & Ahlberger, Christer (Ed.), Den glömda kyrkan; om Herrnhutismen i Skandinavien. Artos & Norma bokförlag. ISSN 978-91-7580-796-6. p. 163–181.
 • Ødemark, John & Resløkken, Åmund Norum (2015). I korndemonens bilde – antropologisk erkjennelse, materialitet og temporalitet i utstillingen av «gammel folketro» på Norsk folkemuseum (1938). Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), p. 62–86.
 • Resløkken, Åmund Norum (2014). «Svarteboka» – En ældgammel skreven bog fra det 13. aarhundrede. Forhandlinger om opprinnelse og forfatterskap. In Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Ed.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. p. 197–206.

View all works in Cristin

 • Resløkken, Åmund Norum (2020). Bokmelding: Ane Ohrvik 2018. Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway. Conceptualizing Knowledge. London: Palgrave Macmillan. 302s. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 19(1), p. 138–141.
 • Resløkken, Åmund Norum (2019). Djevelens finger, eller å stille ut en forbannelse, Fra kaupang til bygd 2019. Hedmarkens gjenstandskultur. Anno museum, avdeling Domkirkeodden. ISSN 978-82-91326-32-0. p. 104–119.
 • Resløkken, Åmund Norum (2013). "Den gloende jernring og helvides aander"; Johan Brunsmands tolkning av preternaturlige fenomener. Fortid. ISSN 1504-1913. p. 72–77.
 • Resløkken, Åmund Norum (2018). "Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947. Oslo 07 Media. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Mar. 5, 2020 1:20 PM - Last modified Mar. 5, 2020 2:22 PM