Åmund Norum Resløkken

Bilde av Åmund Norum Resløkken
English version of this page
Telefon +47 22844070
Mobiltelefon +4740068751 40068751
Rom 411
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Postdoc-prosjekt

Jeg er postdoktor på HEI: Heritage Experience Initiative, tilknyttet arbeidsgruppa Digital kulturarv. I mitt postdoc prosjekt forsker jeg på bruken av digitale verktøy for å fortelle, formidle og fremme kulturarv. Jeg skal spesielt se på hvordan digitale verktøy brukes som en del av satsningen på vikinger og vikingtid i Vestfold og hvordan disse verktøyene påvirker formidlingen av vikinger og vikingtid som kulturarv.

Prosjektet har som siktemål å se hvordan ulike aktører og grupper forteller kulturarv og de mulighetene multimediale digitale verktøy gir for å fortelle kulturarv på nye måter. Med prosjektet håper jeg å gi et bidrag til bedre å forstå hvordan kulturarv benyttes i vårt samfunn og hvordan det påvirker vårt syn på, og bruk av, fortiden i nåtiden.  

Faglige interesser

Digital kulturarv, Kulturarv, Kulturhistorisk forskningshistorie, Kulturteori og kildemateriale, Historiografi, Folketro, trolldom, Svartebøker.

Bakgrunn

Mastergrad i kulturhistorie ved UiO med oppgaven " Da Lucifers lenke ble Åsamøyens bånd: om endring av forståelsen av magiske kunster fra bruk til forskningsobjekt, sett gjennom en svartebok fra Jeløya (NFS M.M. 106 I)"

I mitt PhD prosjekt undersøkte jeg konstruksjonen av forskningsobjekter ment for kulturhistorisk forskning. Prosjektet var en analyse av spørrelisteserien Ord og sed, som ble utgitt som årlige tidsskrift fra 1934 til 1947. Spørrelistene hadde som formål å samle informasjon om norsk folketradisjon og de ord, fortellinger, gjenstander og praksiser som ble ansett for å være en del av den. Jeg undersøkte hvordan Ord og sed spørrelistenes tekster formidler forståelsen av folketradisjon. Spesielt var jeg opptatt av hvordan tekstene konstruerer objektiviserte elementer av ulike gjenstander, praksiser, ord og fortellinger, slik at de kunne inngå som elementer i en enhetlig «folketradisjon».

 

 

 

 

Emneord: Digital Kulturarv, Kulturarv, Kulturhistorie, Kulturteori, Folklore og folkeminne, Folkloristikkens historie
Publisert 9. jan. 2015 09:12 - Sist endret 5. mars 2020 14:31