Åmund Norum Resløkken

Bilde av Åmund Norum Resløkken
Telefon +47 22844070
Mobiltelefon +4740068751 40068751
Rom 408
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Kulturhistorisk forskningshistorie, Historiografi, Overtrobegrepets historie, Folketro, trolldom, Svartebøker.

Bakgrunn

Mastergrad i kulturhistorie ved UiO med oppgaven " Da Lucifers lenke ble Åsamøyens bånd: om endring av forståelsen av magiske kunster fra bruk til forskningsobjekt, sett gjennom en svartebok fra Jeløya (NFS M.M. 106 I)"

PhD-prosjekt

I mitt PhD prosjekt undersøker jeg konstruksjonen av forskningsobjekter ment for kulturhistorisk forskning. Prosjektet er en analyse av spørrelisteserien Ord og sed, som ble utgitt som årlige tidsskrift fra 1934 til 1947. Spørrelistene hadde som formål å samle informasjon om norsk folketradisjon og de ord, fortellinger, gjenstander og praksiser som ble ansett for å være en del av den. Jeg undersøker jeg hvordan Ord og sed spørrelistenes tekster formidler forståelsen av folketradisjon. Spesielt er jeg opptatt av hvordan tekstene konstruerer objektiviserte elementer av ulike gjenstander, praksiser, ord og fortellinger, slik at de kunne inngå som elementer i en enhetlig «folketradisjon».

 

 

Emneord: Kulturhistorie, Kulturteori, Folklore og folkeminne, Folkloristikkens historie

Publikasjoner

  • Resløkken, Åmund Norum (2018). Capturing the Christmas goat: The collection of folk customs in three questionnaires in the early twentieth century, In Lauri Harvilahti; Audun Kjus; Clíona O'Carroll; Susanne Österlund-Pötzsch; Fredrik Skott & Rita Treija (ed.),  Visions and Traditions. Knowledge Prodution and Tradition Archives.  Academia Scientiarum Fennica.  ISBN 978-951-41-1126-6.  2. Bringing the harvest home - Insights from Past Collection Practice.  s 101 - 121
  • Resløkken, Åmund Norum (2018). Troen på folketro. Perspektiver fra ANT i folkloristisk forskning. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  17(2), s 27- 43 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Resløkken, Åmund Norum (2016). En litteraturoversikt over den tidlige skandinaviske herrnhutismen, I: Per von Wachenfeldt & Christer Ahlberger (red.),  Den glömda kyrkan; om Herrnhutismen i Skandinavien.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 978-91-7580-796-6.  kapittel.  s 163 - 181
  • Ødemark, John & Resløkken, Åmund Norum (2015). I korndemonens bilde – antropologisk erkjennelse, materialitet og temporalitet i utstillingen av «gammel folketro» på Norsk folkemuseum (1938). Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  14(2), s 62- 86
  • Resløkken, Åmund Norum (2014). «Svarteboka» – En ældgammel skreven bog fra det 13. aarhundrede. Forhandlinger om opprinnelse og forfatterskap, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  II - Virkeligheter.  s 197 - 206

Se alle arbeider i Cristin

  • Resløkken, Åmund Norum (2019). Djevelens finger, eller å stille ut en forbannelse, I:  Fra kaupang til bygd 2019. Hedmarkens gjenstandskultur.  Anno museum, avdeling Domkirkeodden.  ISBN 978-82-91326-32-0.  Artikkel.  s 104 - 119
  • Resløkken, Åmund Norum (2018). "Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947. Vis sammendrag
  • Resløkken, Åmund Norum (2013). "Den gloende jernring og helvides aander"; Johan Brunsmands tolkning av preternaturlige fenomener. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 72- 77

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2015 09:12 - Sist endret 9. feb. 2018 16:18