Åmund Norum Resløkken

Image of Åmund Norum Resløkken
Norwegian version of this page
Mobile phone 40068751 40068751
Room 408
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

Historiography of Cultural history, History of Superstition, Popular beliefs, Sorcery and Witchcraft, Black-books.

Background

Masters degree in Cultural history at UiO

PhD project

In my PhD project, I investigate the construction of researchobjects meant for research on culture and history. The project is an analysis of the questionnaire-series Ord og sed (Words and custom), that was issued between 1934 and 1947. The questionnaires were made for collecting information on Norwegian folk-tradition, and the words, stories, things and practices that were conceived as being parts of it. I investigate how the texts in the Words and custom-questionnaires disseminate the idea of folk-tradition. Especially, I look at how the texts construct objectivised elements out of different objects, practices, words and stories, in order to transform them into elements of a unitary “folk-tradition”.

 

Tags: Cultural history, Folklore and popular memory, Folkloristic historiography

Publications

  • Resløkken, Åmund Norum (2016). En litteraturoversikt over den tidlige skandinaviske herrnhutismen, I: Per von Wachenfeldt & Christer Ahlberger (red.),  Den glömda kyrkan; om Herrnhutismen i Skandinavien.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 978-91-7580-796-6.  kapittel.  s 163 - 181
  • Ødemark, John & Resløkken, Åmund Norum (2015). I korndemonens bilde – antropologisk erkjennelse, materialitet og temporalitet i utstillingen av «gammel folketro» på Norsk folkemuseum (1938). Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  14(2), s 62- 86
  • Resløkken, Åmund Norum (2014). «Svarteboka» – En ældgammel skreven bog fra det 13. aarhundrede. Forhandlinger om opprinnelse og forfatterskap, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  II - Virkeligheter.  s 197 - 206

View all works in Cristin

  • Resløkken, Åmund Norum (2018). "Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947. Show summary
  • Resløkken, Åmund Norum (2013). "Den gloende jernring og helvides aander"; Johan Brunsmands tolkning av preternaturlige fenomener. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 72- 77

View all works in Cristin

Published Jan. 9, 2015 9:08 AM - Last modified Feb. 9, 2018 4:15 PM