English version of this page

Digital folklore som kritisk og deltakende kulturarv

DIGIFOLK undersøker digitale folklore i dagens Norge som en form for kritisk kulturarvsproduksjon og som et middel for variert medvirkning med folkeminnearkiver.

En dør med et klistremerke hvor det står Folklove, og et dørskilt hvor det står Arkiv.

Foto: Tina Paphitis.

Om prosjektet

DIGIFOLK ser på digitale folklore – digitalt produsert og formidlet kulturuttrykk, som memer og hashtags – i sosiale medier for å utforske komplekse digitale reproduksjoner og reforhandlinger av folklore blant de ulike gruppene vi finner i Norge i dag.

Prosjektet utfordrer kultur-normative forestillinger om folkekulturen i Norge for å undersøke hvordan digital folklore gjenspeiler forskjellig sosial og kulturell tilhørighet og en form for «mikroaktivisme». Dette kan hjelpe oss til å bedre forstå samtidens folkekultur i Norge og øke relevansen av, og engasjementet for folkeminnearkiver. o

Gjennom å undersøke den digitale folklorens tematiske sammenhenger i Norsk Folkeminnesamlig (NFS), vil prosjektet koble arkivet til en bredere, mer mangfoldig gruppe mennesker og til bredere spørsmål. 

Forskningen benytter en kvali-kvantitativ tilnærming som kombinerer datamining av sosiale medier med etnografiske, kulturhistoriske og visuelle og tekstuelle analysemetoder.

Mål

DIGIFOLK tar sikte på å:

  • Undersøke sosiale mediers rolle i overføring og endring av analog folklore og etableringen av hybridiserte/nye digitale folkeminner i Norge.
  • Koble samtidens digitale folklore til samlinger i NFS for å utfordre arkivets autentiserende natur og innlemme uoffisiell kunnskap i kulturarvdiskursen.
  • Utvide modeller for deltakende kulturarv for å anerkjenne at publikum skaper og engasjerer seg med kulturarv utenfor den akademiske og institusjonelle diskurs. Gjennom dette blir digitale folklore en arena for å engasjere et variert publikum i kulturarvsamlinger.
  • Kontekstualisere digital og arkivbasert folklore sett opp mot bredere sosiale og miljømessige globale utfordringer.

Varighet

01.09.21 – 30.09.24


EU-flagget.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie avtale nr. 101019416.

Publisert 26. nov. 2021 15:33 - Sist endret 26. nov. 2021 15:42