English version of this page

Globalisering, feminisme og islamske kvinneorganisasjoner

Dette prosjektet utforsker transnasjonale nettverk av islamske kvinneorganisasjoner i den arabisk-muslimske verden og deres motstand mot feminisme.

En pekefinger med frihetsgudinnen i bakgrunnen.
Foto: Jamison Lottering, Unsplash

Om prosjektet

Transnasjonale islamske kvinneorganisasjoner har en utpreget motstand mot det de oppfatter som feminisme og vestliggjøring av den muslimske verden. Samtidig er organisasjonene proaktive globalt, både i form av å forsøke å påvirke internasjonale konvensjoner og det globale ordskiftet.

Dette prosjektet utforsker kvinneorganisasjonenes uttalte anti-feminisme og hvordan den er påvirket av en post-kolonial kontekst, preget av sosiale, politiske, økonomiske og religiøse realiteter. Denne konteksten gir et innblikk i anti-feministisk diskurs og praksis og hvordan anti-feminisme som et analytisk og metodisk verktøy påvirkes av andre feministiske tradisjoner.  

Mål

Prosjektet vil utforske hvordan det anti-feministiske paradigmet til ulike tider har overlappende likhetstrekk, tvetydighet og forskjeller med andre feministiske tradisjoner i spørsmål knyttet til kjønn.

Varighet

01.09.2020-31.08.2023

Samarbeid

Publisert 29. sep. 2020 11:59 - Sist endret 30. apr. 2021 08:32

Kontakt

Laila Makboul

Prosjektleder