English version of this page

Indiske kosmopolitiske alternativer

Rituell grensekryssing og regulering av religiøse krenkelser

Divers bilder av kors, hellige personer og andre hellige gjenstander. Foto.

Modell av en uendelig vegg av religiøse helligdommer.

Hvordan makter India å holde sammen på tross av sitt eksepsjonelle religiøse mangfold? Dette prosjektet undersøker virkningene av rituell grensekryssing og lovregulering av religiøst støtende uttrykk, som begge er langt mer utbredt i India enn i euroamerikanske kontekster.

Tidligere forskning har vist at hellige sufi-graver og muslimske mystikere fortsatt oppsøkes av folk fra mange ulike religiøse bakgrunner, at mange hinduer fortsatt innlemmer både sikh-guruer og Jesus i sine hverdagsritualer og at visse muslimer fortsatt søker beskyttelse fra hinduiske gudinner. Men hvordan «virker» egentlig slik rituell grensekryssing? Og hvordan skaper den interreligiøs forståelse som vedvarer utover det rituelle øyeblikk?

Forskningen på lovregulering av religiøst støtende uttrykk har hittil vært overveiende normativ i sitt fokus på hvordan den begrenser ytringsfrihet. I dette prosjektet er det snarere de bredere ringvirkningene som står i fokus, deriblant lovgivningens konfliktdempende effekt skjønt den også skaper visse turbulente debatter.

Med disse temaene som utgangspunkt ønsker prosjektet både å dreie forskningen på religiøs pluralitet i India i en mindre konfliktorientert retning og å sette forskningen på religiøs pluralitet i Europa i skarpt relieff.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråds Frihumsam-program fra 2014 til 2019, men forskningen pågår fortsatt og flere prosjektpublikasjoner er under utgivelse.

Samarbeid

Prosjektet er utviklet i samarbeid med University of Technology, Sydney, Delhi University og Tata Institute of Social Sciences, og driftes av Universitetet i Bergen, der Frøystad tidligere var ansatt.

 

Emneord: India, Religion og politikk, Kosmopolitisme, Ytringsfrihet og demokrati
Publisert 15. okt. 2014 17:21 - Sist endret 26. mai 2020 11:06

Kontakt

Kathinka Frøystad
Prosjektleder