English version of this page

Indiske kosmopolitiske alternativer (avsluttet)

Rituell grensekryssing og regulering av religiøse krenkelser.

Divers bilder av kors, hellige personer og andre hellige gjenstander. Foto.

Modell av en uendelig vegg av religiøse helligdommer.

Om prosjektet

Hvordan makter India å holde sammen på tross av sitt eksepsjonelle religiøse mangfold? Dette prosjektet undersøkte virkningene av rituell grensekryssing og lovregulering av religiøst støtende uttrykk, som begge er langt mer utbredt i India enn i euroamerikanske kontekster.

Tidligere forskning har vist at hellige sufi-graver og muslimske mystikere fortsatt oppsøkes av folk fra mange ulike religiøse bakgrunner, at mange hinduer fortsatt innlemmer både sikh-guruer og Jesus i sine hverdagsritualer og at visse muslimer fortsatt søker beskyttelse fra hinduiske gudinner. Men hvordan «virker» egentlig slik rituell grensekryssing? Og hvordan skaper den interreligiøs forståelse som vedvarer utover det rituelle øyeblikk?

Forskningen på lovregulering av religiøst støtende uttrykk har hittil vært overveiende normativ i sitt fokus på hvordan den begrenser ytringsfrihet. I dette prosjektet er det snarere de bredere ringvirkningene som står i fokus, deriblant lovgivningens konfliktdempende effekt skjønt den også skaper visse turbulente debatter.

Med disse temaene som utgangspunkt ønsket prosjektet både å dreie forskningen på religiøs pluralitet i India i en mindre konfliktorientert retning og å sette forskningen på religiøs pluralitet i Europa i skarpt relieff.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråds Frihumsam-program fra 2014 til 2019.

Samarbeid

Prosjektet er utviklet i samarbeid med University of Technology, Sydney, Delhi University og Tata Institute of Social Sciences, og driftes av Universitetet i Bergen, der Frøystad tidligere var ansatt.

Se prosjektets engelske side for mer informasjon, publikasjoner, podcast og film.

Emneord: India, Religion og politikk, Kosmopolitisme, Ytringsfrihet og demokrati
Publisert 7. juni 2022 08:08 - Sist endret 7. juni 2022 08:13

Kontakt

Kathinka Frøystad
Prosjektleder

 

Deltakere

  • Vera Lazzaretti
  • Radhika Chopra
  • Virginius Xaxa
  • Devleena Ghosh
  • Mukesh Kumar
  • Alimpana Goswami
  • Arnav Das Sharma
  • Konrad Markus Moss
  • Bharti Sharma
Detaljert oversikt over deltakere