English version of this page

Livet med gribber i den sjette utryddelsen

LiVE er en etnografisk studie av fuglebevaring i europeiske landskap i endring.

Bildet kan inneholde: stein, fjell, ridge.
Foto: Needpix.com

Om prosjektet

Prosjektet undersøker hvordan den globale og stadig raskere artsutryddelsen og tilhørende viltforvaltning utbrer seg innenfor bestemte historiske og kulturelle sammenhenger.

Denne komparative studien tar utgangspunkt i artsbevaring av gribber og gjennomføres i en tid med en rask nedgang i antall gribber på verdensbasis.

Europa har blitt den siste høyborg for disse store, mangfoldige rovfuglene som i høy grad har blitt avhengige av pågående bevaringsinitiativer. Disse omfatter forvaltningspraksiser som innfangning for oppdrett, gjeninnføring, flytting og strategisk utplassering av matstasjoner for å unngå dødsfall som en følge av direkte eller indirekte forgiftning.

Bevaringsinitiativene på sin side lener seg på et tett samarbeid med rurale lokalsamfunn, særlig med bønder som driver lavintensivt jordbruk, gjetere og jegere, samt veterinærer som alle er direkte påvirket av denne forvaltningen.

Les mer om prosjektet (engelsk)

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie, avtale nr. 896272.

Varighet

1.8.2020-31.7.2023

 

Publisert 16. nov. 2020 11:45 - Sist endret 21. jan. 2021 14:33