English version of this page

Menneskeskapt jord

Dette prosjektet utforsker menneskers forhold til jordsmonnet i Antropocenen. 

En forurenset elv med rødt vann.

Foto: The Iron Ring project (video still) © 2013 Cecilia Jonsson.

Om prosjektet

Fruktbar jord forsvinner i et skremmende tempo, og i stadig større grad er vår overlevelse knyttet til jordsmonnet – denne usynlige, nærmest ukjente verdenen under føttene våre. Et sunt jordsmonn er essensielt for liv på jorda, men planeten vår har nådd et vippepunkt der menneskeskapte prosesser ødelegger det naturlige jordsmonnet raskere enn det kan fornye seg. Hvordan kjenner man til, opplever og forestiller seg jord in Antropocenen? På hvilke måte kan praksiser knyttet til jordhelse og omsorg bidra til økt forståelse om hva som skjer under bakken vi går på? Hvordan forestilles og skapes mer bærekraftige menneske-jord relasjoner?  

Det tverrfaglige prosjektet "Menneskeskapt jord" vil møte den globale jordkrisen med et flerfaglig og innovativt fokus, ledet av miljøhumaniora. Prosjektet vil se på hvordan mennesker i ulike deler av verden har oppfunnet, praktisert og forestilt seg måter å reparere og gjenopprette jordsmonn på. Vi konseptualiserer ikke jord som en ressurs som kan utnyttes. For oss er jord en menneskeskapt, livlig og dynamisk sammensetning av natur og kultur som er responsiv til menneskelig forbedring og gjenoppretting. 

Arbeidspakker

Prosjektet har fem arbeidspakker. Arbeidspakkene inkluderer forskning på reparasjon av forurensede, giftige eller utmattet jordsmonn i ulike deler av verden. Prosjektet ser på områder fra Sør-Asia til Norge og arktiske strøk. Videre, skal prosjektet også inkludere kunstnerisk og multimediaforskning om hvordan forfattere og kunstnere fra urbefolkningsgrupper gir innsikt i andre måter å forholde seg til jord på, og for å kunne skape mulige fremtider for overlevelse.

Du finner mer informasjon om prosjektet i den engelske versjonen.

Finansiering

RCN Fellesløft, prosjekt no.: 325635

Varighet

01.08.2022 til 31.07.2028.

Publisert 26. okt. 2022 09:04 - Sist endret 26. okt. 2022 09:04