English version of this page

Messiansk politikkforståelse og politisk autoritet i Tyrkia 1850-2015 (avsluttet)

Prosjektet gransket hvordan messiansk forståelse av tid og politikk påvirket og rettferdiggjorde autoritære ledelsespraksiser i Tyrkia.

Tre portretter av Alevi, Bektasilik og Ataturk. Illustrasjon.

Bakgrunn

Karismatiske ledere hevder ofte at de ikke bare representerer, men legemliggjør en guddommelig vilje som har gjort dem til ledere. Deres motstandere er derfor også motstandere av guds vilje, og i nyere tid, av folkets vilje.

Om prosjektet

Det er viktig å analysere slike forståelsesrammer for å forklare den globale fremveksten av autoritære styresett og hvordan autoritære ledere gjør bruk av religiøse og sekulære tradisjoner for å rettferdiggjøre seg utover det liberale demokratiets rammer.

Varighet

1. september 2019-31. august 2021

Publisert 11. mars 2020 10:50 - Sist endret 12. mai 2022 12:11