English version of this page

neoMONSTERS: De «andre» i indisk science fiction

Hvilke forskjellige konstruksjoner av annerledeshet og monstrøsitet finnes i indisk samtids-science fiction?

Personer i et science fiction-miljø.

Foto: Zaara Haroon, Freepik.

Om prosjektet

Nå er det monstrenes dager i Sør-Asia. Sammenblandingen av geopolitiske konflikter, historiske realiteter og økonomiske agendaer forvandler «de andre» til «monstre» - en metaforisk transformasjon som bryter mellom politiske, religiøse og miljømessige anliggender.

Prosjektet analyserer forestillinger om morgendagen. Det gjelder for eksempel fremtidige kriger og religiøse dystopier. Prosjektet studerer også forvrengninger av nåtiden som for eksempel zombie-apokalypser og robotopprør, for å finne ut hvordan forestillinger om monstre påvirker sosio-politiske komplikasjoner og erfarte realiteter.


EU-flagget

Dette prosjektet mottar finansiering fra den Europeiske unions Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram Marie Skłodowska-Curie, kontraktnummer 101023313.

Publisert 27. okt. 2021 14:33 - Sist endret 27. okt. 2021 14:33