English version of this page

Science fictionialitet

Fra spekulative framtider til mulige nåtider.

Verdensrommet, rakett.
Foto: Pixabay

Om prosjektet

Vi lever i en verden hvor forholdet mellom menneske og natur i stadig økende grad blir sett på som fremmedgjørende, grunnet temaer som global oppvarming, havforsuring, tap av biodiversitet og lignende.

Populærkulturen fremstiller framtiden som en lukket horisont hvor vi har passert punktet da det fremdeles var mulig å snu, og hvor våre handlinger i nåtiden ikke har noen større mening og endring virker umulig.

Science fictionalitet bruker science fiction som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved våre kulturelle forutsetninger for å se for oss fremtiden. Dette er de samme kulturelle forutsetningene som ligger bak våre sosiale forestillinger om mulig endring.

Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd sammen med alle kulturelle aspekter. Tanken om framtid gjør seg særlig synlig i kulturelle artefakter som omhandler framtiden.

Tiltrekningskraften til science fiction ligger i at den gjør oss i stand til å spekulere i, forestille oss, og forutse mulige framtider: framtidige samfunn, framtidige teknologier, og framtidig kunnskap. Men kanskje nettopp fordi denne koblingen mellom science fiction og framtiden blir tatt for gitt, er vi mindre bevisste på hvordan disse forestilte framtidene påvirker måten vi lever på og handler i, i nåtiden.

Mål

Den store samfunnsutfordringen ligger i å finne veien til mulige framtider, med andre ord, å bruke den kulturelle evnen til å forestille seg flere mulige framtider til også å gjøre oss i stand til å se, leve og handle i et åpent mangfold av nåtider.

Gjennom å studere global klimafiksjon fra ulike tradisjoner på den nordlige og sørlige halvkule, søker prosjektet å finne veien til flere mulige fremtider. Dette er målet bak Science fictionalitet.

Samarbeid

CoFutures: Veier til mulige nåtider

Finansiering

Norges forskningsråd (Unge forskertalenter, no. 300931)

Varighet

01.09.2020 - 31.08.2024

Publikasjoner

 • Chattopadhyay, Bodhisattva; Thorsson, Bergsveinn; Kanyu Wang, Regina & Larose, Tricia Lynn Lois (2021). Speculative Space Futures .
 • Thorsson, Bergsveinn (2021). Framing Sustainability: How can museums navigate the complexities of sustainable development? .
 • Thorsson, Bergsveinn (2021). Speculative Futures of Love.
 • Thorsson, Bergsveinn (2021). Museums assembling Anthropocene(s).
 • Tveit, Marta (2021). Ordstyrer panel om ny norsk science fiction og deltager panel om klimafiksjon.
 • Tveit, Marta (2021). Makeshift Modernity: The rise of African Speculative Fiction . Africa Is A Country (Blog).
 • Chattopadhyay, Bodhisattva & Tveit, Marta (2021). Africanfuturism with Dilman Dila.
 • Thorsson, Bergsveinn (2021). Future of love.
 • Tveit, Marta (2021). Gravøl for Olje-eventyret. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Chattopadhyay, Bodhisattva (2021). “Jagadish Chandra Bose and the anticolonial politics of science fiction.” Podcast by Christin Höne. Journal of Commonwealth Literature Podcast Series. .
 • Chattopadhyay, Bodhisattva (2021). Writing Weird Fiction.” TV Panel Discussion. Coffee Table with Mina Malik-Hussain. Indus News. [TV]. TV.
 • Chattopadhyay, Bodhisattva; Thorsson, Bergsveinn; Brock, Patrick; Wang, Kanyu & Tveit, Marta (2021). Imagination Workshop.
 • Thorsson, Bergsveinn (2021). Curating Climate: Designing a polycentric approach to the climate crisis for museums.
 • Thorsson, Bergsveinn (2021). Assembling Anthropocenes.
 • Thorsson, Bergsveinn (2020). Curating Climate - Museums as contact zones of climate research, education and activism. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 30(3), s. 4–13. doi: 10.5617/nm.8625.
 • Thorsson, Bergsveinn (2020). Fatbergs as museum objects.
 • Thorsson, Bergsveinn (2020). Museums in the Anthropocene.
 • Thorsson, Bergsveinn (2020). More than a Review: On the role of museology in climate change communication and environmental humanities .
 • Chattopadhyay, Bodhisattva (2020). Afrofuturism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mars 2020 15:22 - Sist endret 31. mars 2020 14:07