English version of this page

Styringskomité

Roller og ansvarsområde

Senteraktiviteter planlegges og ledes av en styringskomite bestående av åtte medlemmer, hvorav fire er utpekt av Fudan Universitet og fire av Universitetet i Oslo. Komitemedlemmene er ledere og profilerte forskere ved sine respektive institusjoner.

Komiteen ledes av visepresident ved Fudan Universitet, professor Chen Zhimin, og viserektor for klima/miljø og tverrfaglighet ved UiO, professor Mette Halskov Hansen.

Medlemmer 

Fudan Universitet

  • Chen Zhimin, visepresident, Fudan Universitet (medstyreleder)
  • Zhang Yi, administrende viserektor, Fudan Development Institute
  • Wang Lin, viserektor, Department of Environmental Science & Engineering, Fudan Universitet
  • Kan Haidong, viserektor, School of Public Health, Fudan Universitet
  • Chunrong Liu, administrerende visedirektør, Fudan-europeisk senter for kinastudier

Mer om styremedlemmene (engelsk)

Universitetet i Oslo

Publisert 11. mai 2021 13:37 - Sist endret 12. mai 2021 12:30