Tomoko Okazaki Hansen

Førsteamanuensis - Japanstudier
Bilde av Tomoko Okazaki Hansen
English version of this page
Telefon +47 22856380
Rom 315 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Kognitiv lingvistikk
 • Kasusteori
 • Passiv og Kausativ
 • Interkulturel Kommunikasjon
 • Sosiolingvistikk

Undervisning

Bakgrunn

 • Dr. Art i lingvistikk fra UiO
 • Hovedfag i lingvistikk fra UiO
 • BA i språk fra International Christian University, Tokyo, Japan
Emneord: Japan, Japansk, Lingvistikk

Publikasjoner

 • Passives, Causatives and the Unaccusative Hypothesis in Japanese. MA thesis. Universitetet i Oslo: Universitetet i Oslo 1996. 117 s.
 • Japansk Standardspråk. In Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Oslo: Unipub forlag 2004. ISBN 82-7477-170-2. s. 179-200
 • The Japanese Dative: A Cognitive Analysis. Doctoral dissertation. Universitetet i Oslo: 2003. 377 s. ISSN0806-3222
 • Japansk Skriftspråk. In Vinduet mot Japan. Terje Grønning (red.). Oslo: Tapir akademisk forlag 2005. ISBN82-519-2046-9. s. 263-277
 • (Book Review) The Dative, Volume 2: Theoretical and Contrastive Studies(Case and Grammatical Relations across Languages, Volume 3) Edited by Willy Van Langendonck and William Van Belle. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998. pp.296. Acta Linguistica Hafniensia 2001;33:204-211
 • Hansen, Tomoko Okazaki (2005). Japansk skriftspråk. I Grønning, Terje (Red.), Vinduer mot Japan: Perspektiver på samfunn, kultur og språk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2046-9. s. 263–277.
 • Hansen, Tomoko Okazaki (2004). Japansk. I Gammelgaard, Karen; Mejdell, Gunvor & Svarverud, Rune (Red.), Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Unipub forlag. ISSN 82-7477-170-2. s. 179–200.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Tomoko Okazaki (2004). Language and Conceptualization.
 • Hansen, Tomoko Okazaki (2003). ACC/DAT Case Alternation on Causee in Japanese.
 • Hansen, Tomoko Okazaki (2001). The Dative, Volume 2: Theoretical and Contrastive Studies(Case and Grammatical Relations across Languages, Volume 3) Edited by Willy Van Langendonck and William Van Belle. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998. pp.296. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics. ISSN 0374-0463. 33, s. 204–211.
 • Irgens, Benedicte Mosby; Dyvik, Helge J. Jakhelln & Hansen, Tomoko Okazaki (2017). Person Deixis in Japanese and English - a Contrastive Functional Analysis . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3906-5.
 • Hansen, Tomoko Okazaki (2003). The Japanese Dative: A Cognitive Analysis. Universitetet i Oslo.
 • Hansen, Tomoko Okazaki (1996). Passives, Causatives and the Unaccusative Hypothesis in Japanese. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 25. sep. 2018 14:05

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter