Anders Gustavsson

Faglige interesser

Folkelig religion, kulturmøter, grensekultur, bondekultur, kystkultur, livsoverganger, gravsteinssymboler for mennesker og husdyr, alkohol og avhold, folklivsmaleri, feltarbeid.

Bakgrunn

Teologie kandidat i Lund 1964, filosofie magister i Lund 1965, filosofie licentiat i Lund 1969, filosofie doktor i Lund 1972 med avhandlingen Kyrktagningsseden i Sverige, docent i Lund 1973, leder for Centrum for religionsetnologisk forskning i Lund 1980, professor i etnologi i Uppsala 1987, professor i etnologi i Oslo 1997.

Priser

 • 1974 Vetenskpligt pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för avhandlingen Kyrktagningsseden i Sverige
 • 2005 Vetenskapligt pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien. Motiveringen för prisetvar ”hans mångsidiga, vetenskapligt gedigna och rika produktion inomämnesområdena etnologi, kulturhistoria och religionsetnologi”.
 • 2013 Orust kommuns kulturpris

Verv

 • Seniorledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien
 • Prorektor for ”Strömstad akademi. Nordiskt institut för avancerade studier”.
 • Redaktør for skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis innen denne akademi.
 • Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, Uppsala universite
 • Seniorledamot i Vetenskapssocieteten, Lunds universitet
 • Committee member of the international Belif Narrative Network, BNN

Pågående forskning

 • Jeg deltar i et tverfaglig prosjekt ”Hälsa och miljö” og skriver om helse og miljø på 1800t-allet. Det gjelder tilempningen både av skolemedisin og folklig medisin på landsbygda.
 • Jeg deltar i et tverfaglig ”Nordiskt nätverk för turismhistoria”. Temaet for mine undersøkelser: ”Turisternas möte med lokalbefolkning i ett förändringsperspektiv från det sene1800-tallet till nåtid”.
 • Jeg deltar i et tverrfaglig nettverk ”Nordic Network of Thanatology” som undersøker ritualer og forestillinger om døden i eldre tid og i våre dager.
 • Prosjektet ”Gravminner som kulturarv” studerer gravminner som kulturelle uttrykk i den tiden de ble satt opp.
 • Prosjektet ”Gränsmöten” ser nærmere på kulturmøter i grenseområdet mellom Norge og Sverige.
 • Prosjektet ”Alkohol och nykterhet” studerer alkoholens rolle i folkelivet ut fra  begrepene måtehold, misbruk og total avholdenhet.

Samarbeid

 • International Society for Folk Narrative Research ISFNR, section for Belief Narrative Network
 • Society International for Ethnology and Folklore SIEF, commissions for Folk Religion and Ritual Year
 • Nordic Network of Thanathology
 • NORDVECK, A Network of Scandinavian Researchers and Research on Revivals and Revival Culture
 • International Society for Cultural History, ISCH
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF
 • Who´s Who in the World
 • Nordiskt nätverk för turismhistoria

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2019). Historical Changes in Alcohol Contacts across the Swedish-Norwegian Border. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-010-1.  61 s.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf & Bergqvist, Gudmund (red.) (2019). Hälsa och miljö. Strömstad akademi.  ISBN 978-91-86607-48-7.  243 s.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2017). Folkloristic studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-887-6.  186 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Grave memorials as Cultural Heritage in western Sweden With focus on the 1800s. A study of materials, society, inscribed texts and symbols. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-796-1.  67 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2013). Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge. En personlig pendling mellan skilda världar. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-728-2.  117 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2013). Resident Populace and Summer Holiday Visitors. Cultural Contacts between Harmony and Conflict in Nordic Coastal Regions. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-736-7.  96 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2012). Cultural Studies on Folk Religion in Scandinavia. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-696-4.  202 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. aug. 2019 08:40 - Sist endret 26. aug. 2019 09:56