Emel Türker-Van der Heiden

Førstelektor - Midtøstenstudier
Bilde av Emel Türker-Van der Heiden
English version of this page
Telefon +47 22857735
Rom 384 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Bakgrunn

 • 1984: Examen Artium fra TED Ankara College
 • 1989: BA i Lingvistikk, Hacettepe University i Ankara
 • 1993: Hovedfag i lingvistikk, ILN, Universitetet i Oslo
 • 1995-1999: Universitetsstipendiat, ILN, Universitetet i Oslo
 • Våren 1996: Gjesteforsker, Tilburg University i Nederland
 • Våren 1997: Gjesteforsker, University of South Carolina, USA
 • 2000: Dr. Art. i lingvistikk, ILN Universitet i Oslo
 • 2002-2006: Post Doc., IKOS, Universitet i Oslo
 • 2007-2008: Lektor i Tyrkisk, Institutt for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo
 • 2008-2018: Forsker på Skådalen kompetansesenter, senere Bredtvet kompetansesenter avd. for Spesifikke språkvansker, Statped Sørøst
 • 2013-2018: Forsker og Core Group member på MultiLing, Fremragende senter for flerspråklighet, UiO
 • 2008-til dags dato: Førstelektor i tyrkisk, IKOS (Førsteamanuensis)

Undervisning

 

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Tyrkisk, Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Tospråklighet, Kodeveksling, Midtøsten, SIMS

Publikasjoner

 • 2019 "The acquisition of Turkish (geinitive-) possessive structures by adult Norwegian Learners", (sammen med Gözde Mercan), in Teachability and Learnability across Languages, R. Arntzen, G. Håkansson, A. Hjelde, J-U. Kessler (eds.). John Benjamins Publishing Company, p. 205-234.
 • 2009 "Formvalg i tospråklige barns muntlige fremstillinger", in Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget, Rita E Hvistendahl (red.). ISBN 978-82-15-01196-7. Artikkel. s 61 - 67
 • 2005 “Resisting the grammatical change: Nominal groups in Turkish- Norwegian codeswitching”. In The International Journal of Bilingualism, Vol. 9, Nr.394, 453-476
 • 2000 “The man from east and west” Reviews of Turkish Literature and Turkey's image in Norway in the 1990s. (sammen med Sehnaz Tahir), in The image of the Turk in Europe from the declaration of the Republic in 1923 to the 1990s. Ed. Nedret Kuran Burçoglu, Istanbul: The Isis Press, 67-86.
 • 2000 "Turkish-Norwegian Codeswitching. Evidence from Intermediate and Second Generation Turkish Immigrants in Norway". Avhandling for Doktor Artium graden ved Universitet i Oslo. Acta Humaniora, no: 83
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Mercan, Gözde (2019). The acquisition of Turkish (genitive-) possessive structures by adult Norwegian learners. I Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (Red.), Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027203120. s. 205–234. doi: 10.1075/palart.6.10hei.
 • Türker-Van der Heiden, Emel (2009). Formvalg i tospråklige barns muntlige fremstillinger. I Hvistendahl, Rita E (Red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01196-7. s. 61–67.
 • Turker, Emel (2005). Resisting the grammatical change: Nominal groups in Turkish-Norwegian codeswitching. International Journal of Bilingualism. ISSN 1367-0069. 9(3&4), s. 453–476.
 • Turker, Emel (1999). Turkish in Norway. Turkish area studies. ISSN 1474-0125. 49, s. 53–59.
 • Turker, Emel (1995). Social Network Theory: A Critical Approach. Dilbilim. ISSN 0255-674X. s. 56–66.

Se alle arbeider i Cristin

 • Csato, Eva A.; Thiesen, Finn; Ims, Gunvald; Parslow, Joakim & Türker-Van der Heiden, Emel (2009). Turcological Letters to Bernt Brendemoen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-488-5. 383 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Türker-van der Heiden, Emel (2022). Tyrkisk: Pasta.
 • Mercan, Gözde & Türker-van der Heiden, Emel (2021). Reflections on the online teaching of Turkish from Canadian and Norwegian perspectives.
 • Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Lundquist, Bjørn; Kaldhol, Nina Hagen & Tengesdal, Eirik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Second language acquisition and language processing: Grammatical gender in Norwegian.
 • Türker-Van der Heiden, Emel (2021). Tyrkisk: Arkadaş.
 • Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Kaldhol, Nina Hagen; Lundquist, Bjørn; Rodina, Yulia & Rødvand, Linn Iren Sjånes [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Predictive gender processing in L2 adult learners of Norwegian: Effects of L1 (Greek, Russian, Turkish), syntactic and lexical congruency.
 • Mercan, Gözde & Türker-Van der Heiden, Emel (2020). Teaching Turkish as a Foreign Language Online during the Global COVID-19 Pandemic.
 • Lundquist, Bjørn; Johannessen, Janne Bondi; Fyndanis, Valantis; Rodina, Yulia; Tengesdal, Eirik & Kaldhol, Nina Hagen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Inter-language gender congruency has facilitative effects on L2 production and comprehension of grammatical gender, but only for high-proficient speakers of structurally similar languages.
 • Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Kaldhol, Nina Hagen; Lundquist, Bjørn & Tengesdal, Eirik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Grammatical gender processing in Russian second language learners of Norwegian.
 • Akinci, Mehmet Ali; Türker-Van der Heiden, Emel; Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte; Sevinc, Yesim & Kirec, Cemre (2018). "Three Generations, Two Languages, One Family* "The case of Turkish in France and Norway. (*Li Wei (1994) ) .
 • Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte & Türker-Van der Heiden, Emel (2018). Språkideologi, språkbruk og identitet i tre generasjoner .
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Mercan, Gözde (2016). Learning Turkish as a Second/Foreign Language: Genitive and Possessive structures. .
 • Mercan, Gözde & Türker-Van der Heiden, Emel (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Norveçli Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Metinlerinde İlgi-İyelik Yapıları (The Genitive-Possessive Structures in the Written Texts of Norwegian University Students Learning Turkish as a Foreign Language).
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Mercan, Gözde (2015). The Acquisition of Turkish as a Foreign/Second language by Adult Norwegian Learners: Genitive-Possessive Structures.
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Mercan, Gözde (2015). The Acquisition of Turkish Genitive-Possessive Structures by Norwegian Learners.
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Mercan, Gözde (2015). The Acquisition of L3/Ln Morphosyntax in Norwegian Learners of Turkish.
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Mercan, Gözde (2014). Morphosyntactic development of (L2) Turkish among adult learners.
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Sevinc, Yesim (2014). Lexical and Structural Characteristics of Turkish Spoken in the Netherlands and in Norway.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lanza, Elizabeth; Hansen, Pernille & Türker-Van der Heiden, Emel (2013). ”Flerspråklige barns leksikalske utvikling: metoder og perspektiver”.
 • Türker-Van der Heiden, Emel (2012). Hørselshemmede med minoritetsbakgrunn.
 • Türker-Van der Heiden, Emel (2011). Studies on Deaf Immigrants.
 • Türker-Van der Heiden, Emel & Muruvik Vonen, Arnfinn (2011). Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov ved området hørselsnedsettelse og flerspråklighet.
 • Backus, Ad & Türker-Van der Heiden, Emel (2009). Synchronic use of Turkish yapmak and the diachronic changes it leads to.
 • Turker, Emel (2006). ”Bilingual Turkish children’s use of Turkish in Norway: How to tell a story? Narratives of 5- and 9-year-old Turkish-Norwegian bilinguals”.
 • Turker, Emel (2004). Sprakbruk hos tospraklige tyrkiske barn i Norge.
 • Turker, Emel (2003). Tyrkisk språk og litteratur.
 • Turker, Emel (2002). Traces of Language Change in the Speech of Turkish Youth in Norway.
 • Turker, Emel (2002). Language mixing on several levels.
 • Turker, Emel (2001). Traces of Language Change in the Speech ofTurkish youth in Norway. Københavnerstudier i Tosprogethed. ISSN 0901-9731. K11, s. 81–98.
 • Tahir, Sehnaz & Turker, Emel (1999). "The Man from East-West". Reviews of Turkish Literature and Turkey's Image in Norway in the 1990s.
 • Turker, Emel (1999). Norwegian Nouns in a Turkish Grammatical Frame.
 • Turker, Emel (1998). The use of 'yap-' in Turkish-Norwegian codeswitching.
 • Turker, Emel (1997). Norwegian verbs in a Turkish grammatical frame.
 • Turker, Emel (1997). Norwegian education Policy regarding the minorities: Samis and the immigrant workers.
 • Turker, Emel (1997). Turkish-Norwegian codeswitching data.
 • Turker, Emel (1996). Semantic triggering in codeswitching.
 • Turker, Emel (1996). Tyrkisk i diaspora.
 • Turker, Emel (1996). Turkish-Norwegian codeswitching.
 • Turker, Emel (1996). Codeswitching on the semantic level: Examples from Turkish-Norwegian data.
 • Turker, Emel & Backus, Ad (1996). The clash between insertional and sequential coding.
 • Turker, Emel (1996). Turkish in Norway.
 • Turker, Emel (1995). Norsk-Tyrkisk kodeveksling: Presentasjon av Dr. Art. prosjektet. [Radio]. NRK Invandrer redaksjon, tyrkisk.
 • Turker, Emel (1995). Language contact in an immigrant setting: Evidence from Turkish-Norwegian data.
 • Turker, Emel (1995). Immigrant Talk: Codeswitching in Turkish-Norwegian.
 • Turker, Emel (1995). Kodeveksling i tyrkisk-norsk hos annen generasjon tyrkiske innvandrere i Norge.
 • Turker, Emel (1995). Codeswitching in Immigrant Turkish.
 • Turker, Emel (1994). Turkish as an immigrant language: A descriptive study of second generation immigrant Turkish in Norway.
 • Turker, Emel (2000). Turkish-Norwegian Codeswitching: Evidence from Intermediate and Second Generation Turkish Immigrants in Norway.
 • Turker, Emel (2000). Turkish-Norwegian Codeswitching. Evidence from Intermediate and Second Generation Turkish Immigrants in Norway. Unipub forlag. ISSN 0806-3222. 83.
 • Turker, Emel (1993). "Fremmedord bilmiyom": A sociolinguistic study of second generation immigrant Turkish in Norway. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 28. sep. 2021 16:13

Prosjekter