lailamak

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Kultur, politikk, religion og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika, politisk islam, arabisk.
 • Ph.d.-stipendiat på prosjektet "The New Middle East; Emerging Political and Ideological Trends". Fokus på Saudi-Arabia.

 • Mitt PhD-prosjekt ser nærmere på kvinnelige intellektuelle islamske predikanter (al-dāʿiyāt al-muthaqqafāt) i hovedsakelig Riyadh. Jeg undersøker hvilke roller kvinnene utøver i det offentlig rom, blant annet i form av kultivering av religiøs fromhet, sosial og politisk engasjement og forfremmelse av kvinnelig religiøs autoritet. 

Bakgrunn

 • Gjesteforsker, King Faisal Center for Research and Islamic Studies (KFCRIS), 2015-2016
 • Konsulærmedarbeider, Kongelig norsk ambassade i Beirut, 2014

 • Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet (UDI), 2012-2013
 • Mastergrad i asiatiske og afrikanske studier 2012, Universitetet i Oslo. Tittel: "Tawhid: konstruksjon av én sann islam i saudiarabiske lærebøker : En analyse av saudisk nasjonal identitet gjennom læren om tawhid".

 • Hospitant, Kongelig norsk ambassade i Riyadh, 2011
 • Bachelorgrad i asiatiske og afrikanske studier (Midtøsten og Nord-Afrika) 2009, Universitetet i Oslo. Fordypning: Arabisk.

 

Emneord: Midtøsten, Islam, Arabisk, SIMS, Saudi-Arabia

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Makboul, Laila (2019). Pious Power: Epistimology, Discourses and Practices of Female Intellectual Preachers in Saudi Arabia.. Vis sammendrag
 • Makboul, Laila (2019). Religion, makt og kampen om Saudi Arabias fremtid. Den norske atlanterhavskomite, Ukens analyse.
 • Makboul, Laila & Almestad, Ida Nicolaisen (2018). Riyadh. Arkaisk familiesete med reformambisjoner., I: Nils A Butenschøn (red.),  Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02812-5.  Kapittel 7.  s 131 - 149
 • Bendiksen, Kristian & Makboul, Laila (2017, 27. april). Hverdagsliv for kvinner i Saudi-Arabia. [Radio].  Studio 2 - P2.
 • Castello, Claudio & Makboul, Laila (2017, 10. mai). Forsker på kvinnekamp i Saudi-Arabia.  Utrop.
 • Haakonsen, Andreas & Makboul, Laila (2017, 21. juli). Slik ble predikanten Twitter-dronning.  Vårt Land.
 • Makboul, Laila (2017). "Terrorens rike. Hvordan en voldelig sekt fra en arabiske ørken radikaliserte islam" [bok], anmeldt av Laila Makboul. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  1(1), s 76- 77
 • Nåvik, Margrete & Makboul, Laila (2017, 01. oktober). Frigjort twitterdronning med niqab. [Radio].  NRK P1 - Mellom himmel og jord.
 • Pileberg, Silje & Makboul, Laila (2017, 30. juli). Populære saudiske kvinner vil ha tradisjonelle kjønnsroller. [Internett].  Forskning.no.
 • Selstø, Ragnhild Sofie & Makboul, Laila (2017, 13. desember). Ny, nasjonal plan skal løfte Saudi-Arabia. [Internett].
 • Makboul, Laila (2016). Public piety: Female preachers in Saudi Arabia. The New Middle East Blog.
 • Makboul, Laila (2015). «Drittlandet» Saudi-Arabia. NRK Ytring.
 • Makboul, Laila (2015). Kampen om wahhabismen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Makboul, Laila (2015). The loss of a father and the rebirth of a new – seen from inside the Kingdom. The New Middle East Blog.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2015 11:06 - Sist endret 11. feb. 2019 12:23