Sigurd Hjelde

Professor emeritus
Bilde av Sigurd Hjelde
Mobiltelefon 95884202
Rom 429 PAM
Brukernavn
Besøksadresse IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etg. Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Kristendommens historie og teologi, spesielt protestantisk teologihistorie; gammelisraelittisk religion og tidlig jødedom; religionsvitenskapens faghistorie

Undervisning

Program for religionshistorie og kulturhistorie
REL1003 REL2210 REL2240 REL2270 REL4000


Bakgrunn

Utdanning
1994: dr. theol., UiO
1985: dr. philos., UiO
1972: pedagogisk seminar, Oslo
1972: cand. philol., UiO (kristendomskunnskap hovedfag, tysk mellomfag, norsk grunnfag)

Arbeidserfaring

1990 – førsteamanuensis (fra 1993 professor) i religionshistorie, UiO
1982 – 1983: Alexander von Humboldt-stipendiat
1978 – 1990: amanuensis (fra 1984 førsteamanuensis) i kristendomskunnskap, UiO
1975 – 1978: NAVF-stipendiat
1973 – 1975: lektor på Teisen gymnas, Oslo
1963 – 1969: redaksjonsmedarbeider i Forlaget Rutebok for Norge

 

 

Emneord: Religionshistorie, Kristendom, Religionsvitenskap, Protestantisk teologi

Publikasjoner

Das Eschaton und die Eschata. Eine Studie über Sprachgebrauch und Sprachverwirrung in protestantischer Theologie von der Orthodoxie bis zur Gegenwart, München 1987

Die Religionswissenschaft und das Christentum. Eine historische Untersuchung über das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie, Leiden 1994

Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religions in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen (red.), Leiden 2000

Sigmund Mowinckel und seine Zeit. Leben und Werk eines norwegischen Alttestamentlers, Tübingen 2006

 • Hjelde, Sigurd (2018). Schleiermacher i Skandinavia (1833). En reiserapport med vekt på besøket i Christiania. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(4), s 263- 277 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-04-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelde, Sigurd (2018). Schleiermachers skandinavische Reise. Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte (ZNThG).  ISSN 0943-7592.  25(1-2), s 27- 51 . doi: 10.1515 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelde, Sigurd (2016). Religionswissenschaft und Theologie zwischen Grenzziehung und Verschmelzung. Eine historische Perspektive im Kontext der Entstehungszeit der Religionswissenschaft, I: Rauf Ceylan & Coskun Saglam (red.),  Die Bedeutung der Religionswissenschaft und ihrer Subdisziplinen als Bezugswissenschaften für die Theologie.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-67376-8.  Kapittel.  s 87 - 115
 • Hjelde, Sigurd (2014). Das Aufkommen der Idee einer Religionswissenschaft: Einige deutsche Ansätze zum Ende des 18. Jahrhunderts. Zeitschrift für Religionswissenschaft.  ISSN 0943-8610.  22(2), s 150- 175 . doi: 10.1515/zfr-2014-0008
 • Hjelde, Sigurd (2013). Opplysningsånd og romantisk reaksjon - religionsvitenskapens spenningsfylte arv. Noen faghistoriske betraktninger. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(4), s 360- 378
 • Hjelde, Sigurd (2010). Arvesyndslæren : bedre enn sitt rykte?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  115(3), s 254- 264
 • Hjelde, Sigurd (2010). Die Geburt der Religionswissenschaften aus dem Geist der protestantischen Theologie, I: Friedrich Wilhelm Graf & Friedemann Voigt (red.),  Religion(en) deuten. Transformationen der Religionsforschung.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020467-4.  Kapittel.  s 9 - 28
 • Hjelde, Sigurd (2010). "Memorare novissima tua". Ein Blick in die Vorgeschichte des Eschatologiebegriffs, I: Ulrike Hascher-Burger; August den Hollander & Wim Janse (red.),  Between Lay Piety and Academic Theology. Studies Presented to Christoph Burger on the Occasion of his 65th Birthday.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-18600-2.  Kapittel.  s 33 - 53
 • Hjelde, Sigurd (2008). Eskatologibegrepets vei gjennom historien, I: Susanne Olsson & David Thurfjell (red.),  Hermeneutik, didaktik och teologi. En vänbok til Björn Skogar.  Susanne Olsson & David Thurfjell.  Artikkel.  s 207 - 216
 • Hjelde, Sigurd (2007). Religionswissenschaft zwischen Rationalismus und Irrationalismus. Ein norwegisches Beispiel: der Fall Kristian Schjelderups, I: Horst Junginger (red.),  The Study of Religion under the Impact of Fascism.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004163263.  Artikkel.  s 491 - 509
 • Hjelde, Sigurd (2007). Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Kapittel.  s 31 - 50
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). Religion - fenomenet og begrepet, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Introduksjonskapittel.  s 11 - 17
 • Hjelde, Sigurd (2006). Religion som utfordring til tanken og til livet. Om Sigmund Mowinckels religionsstudier og religiøse utvikling. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  107(2), s 67- 83
 • Hjelde, Sigurd (2003). Fra identitet til dialog - eller: Gjennom dialog til identitet? Om religionsundervisning i Norge og Tyskland anno 2001, I: Ingrid Markussen (red.),  "Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst.  IKS.  Kapittel.  s 53 - 60
 • Hjelde, Sigurd (2002). Nordic language history and religious/ecclesiastical history IV: from Pietism to the present, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.  s 424 - 434
 • Hjelde, Sigurd (2002). Synet på døden i historisk perspektiv. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 64- 67
 • Hjelde, Sigurd (2001). Das Eschaton und die Eschata. Über Sprachgebrauch und Sprachverwirrung in der Geschichte christlicher Eschatologie, I: Michael Stausberg (red.),  Kontinuitäten und Brüche in der Religionsgeschichte. Festschrift für Anders Hultgård zu seinem 65. Geburtstag am 23.12.2001.  Walter de Gruyter, Berlin / New York.  s 394 - 411
 • Hjelde, Sigurd (2001). Fra Stockholm 1897 til Paris 1900. Et komparativt blikk på de to første religionshistoriske kongressene, I: Erik Reenberg Sand & Jørgen Podemann Sørensen (red.),  Edvard Lehmann og religionshistorien. Et symposium ved fagets 100-års jubilæum i Danmark.  Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet.  ISBN 87-87592-09-6.  s 7 - 14
 • Hjelde, Sigurd (2001). Mellom sekularisering og kristianisering ¿ forholdet skole-kirke i Norge i etterkrigstiden, I: Jens Holger Schjørring (red.),  Nordiske Folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter 1945.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-898-9.  s 340 - 351
 • Hjelde, Sigurd (2001). Tor Aukrust ¿ 80 år, I: Sigurd Hjelde; Otto Krogseth & Lars Frode Larsen (red.),  Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.  Det praktisk-teologiske seminar, Oslo.  ISBN 82-91925-06-2.  s 7 - 15
 • Hjelde, Sigurd (2000). Das Christentum als Gegenstand der Religionswissenschaft, I: Gebhard Löhr (red.),  Die Identität der Religionswissenschaft. Beiträge zum Verständnis einer unbekannten Disziplin.  Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.  ISBN 3-631-36153-X.  s 171 - 189
 • Hjelde, Sigurd (2000). Der deutsche Katechismus in skandinavischer Sprachform. Probleme der Übersetzung und ihre Lösung in verschiedenen Ausgaben, I: Hans-Peter Naumann & Silvia Müller (red.),  Hochdeutsch in Skandinavien.  Narr Francke Attempto Verlag.  ISBN 3-7720-3091-2.  s 33 - 52
 • Hjelde, Sigurd (2000). From Kristiansand to Leiden: The Norwegian Career of W. Brede Kristensen, In Sigurd Hjelde (ed.),  Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.   s 205 - 222
 • Hjelde, Sigurd (2000). Introduction, In Sigurd Hjelde (ed.),  Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.   s xiii - xxii
 • Hjelde, Sigurd (2000). Jesus fra Nasaret - en mann for alle tider? Albert Schweitzer som Jesus-forsker og Jesus-disippel. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(3), s 207- 216
 • Hjelde, Sigurd (2000). William Brede Kristensen: A Bibliography, In Sigurd Hjelde (ed.),  Man, Meaning, and Mystery. Hundred Years of History of Religons in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.  Brill: Leiden/Boston/Köln.  ISBN 90-04-11497-1.  s 287 - 294
 • Hjelde, Sigurd (1998). Forspill, forutsetninger, framvekst. Noen glimt fra religionsvitenskapens forhistorie og tilblivelse, I: Inger Marie Ruud & Sigurd Hjelde (red.),  Enhet i mangfold. 100 år med religionshistorie i Norge.  Tano Aschehoug, Oslo.  ISBN 82-518-3740-5.  s 25 - 45
 • Hjelde, Sigurd (1998). Religionswissenschaft und Theologie. Die Frage ihrer gegenseitigen Abgrenzung in historischer Perspektive. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  52(2), s 85- 102
 • Hjelde, Sigurd (1998). Teologi og religionshistorie: samspill eller sammenstøt? Om innføringen av religionshistorie som fag ved Universitetet i Oslo. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  99(1), s 3- 18

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyberg, Magdalena Kwak & Hjelde, Sigurd (2009). Jeg vil spørre vinden. Koreansk poesi under japansk okkupasjon. Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 978-82-7694-235-4.  128 s.
 • Hjelde, Sigurd (red.) (2008). Martin Luther. Utvalgte tekster. Bokklubben.  ISBN 978-82-5256920-9.  367 s.
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (red.) (2007). RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  199 s.
 • Hjelde, Sigurd (2006). Sigmund Mowinckel und seine Zeit. Leben und Werk eines norwegischen Alttestamentlers. Mohr Siebeck.  ISBN 3-16-148734-6.  377 s.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo..  ISBN 82-91925-06-2.
 • Hjelde, Sigurd (red.) (2000). Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.
 • Hjelde, Sigurd (ed.) (2000). Man, Meaning, & Mystery. Hundred Years of History of Religions in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen. Brill, Leiden.  ISBN 90-04-11497-1.
 • Hjelde, Sigurd (ed.) (2000). Man, Meaning, and Mystery. Hundred Years of History of Religons in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen. Brill: Leiden/Boston/Köln.  ISBN 90-04-11497-1.  301 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelde, Sigurd (2020). Kristendommen.
 • Alfsvåg, Knut; Hjelde, Sigurd & Haga, Joar (2017). Skrifter om Kristus, frelsen og kirken.
 • Hjelde, Sigurd & Hjelde, Sigfrid Husabø (2017). Doktarhuset i Husabø. Systrendingen.  ISSN 1501-7257.  25(2), s 4- 7
 • Hjelde, Sigurd (2016). Carl Axel Aurelius: "Luther i Sverige: Den svenska Lutherbilden under fyra sekler". Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(1), s 108- 110
 • Hjelde, Sigurd (2016). Summen av det kristne liv. Noen betraktninger over Martin Luthers traktat "Om den kristne frihet" (1520). Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(4), s 299- 311
 • Hjelde, Sigurd (2011). En historie om religion og vitenskap. Om religionsforsknng og religionskritikk. Samfunnsviteren.  ISSN 0805-7206.  18(2), s 2- 3
 • Hjelde, Sigurd (2010). Die Erbsündenlehre - besser als ihr Ruf?.
 • Hjelde, Sigurd (2010). "Memorare novissima tua". Ein Blick in die Vorgeschichte des Eschatologiebegriffs.
 • Hjelde, Sigurd (2010). Theologie und Religonswissenschaft - eine besonders beschwerliche Verwandtschaft?.
 • Hjelde, Sigurd (2010). Zwischen Aufklärung und Romantik. Ein Blick auf die Geschichte der Religionswissenschaft.
 • Hjelde, Sigurd (2009). Et teologisk fakultet - anno 2009?.
 • Hjelde, Sigurd (2009). Forord, I:  Jeg vil spørre vinden. Koreansk poesi under japansk okkupasjon.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 978-82-7694-235-4.  Forord.  s 9 - 12
 • Hjelde, Sigurd (2009). Kant und die Anfänge der modernen Religionswissenschaft.
 • Hjelde, Sigurd (2009). Mircea Eliade om religion og religionsvitenskap.
 • Hjelde, Sigurd (2008). Divine Judgment, In Hans Dieter Betz; Don S. Browning; Bernd Janowski & Eberhard Jüngel (ed.),  Religion Past and Present. Encyclopedia of Theology and Religion, vol 4.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-14688-4.  Lemma.  s 109 - 110
 • Hjelde, Sigurd (2008). Fra fortolkningen av Marias lovsang (Magnificat).
 • Hjelde, Sigurd (2008). Innledende essay, I: Sigurd Hjelde (red.),  Martin Luther. Utvalgte tekster.  Bokklubben.  ISBN 978-82-5256920-9.  Innledning.  s VII - LV
 • Hjelde, Sigurd (2008). Molendijk, Arie L.: The Emergence of the Science of Religions in the Netherlands. Leiden-Boston: Brill 2005.XII, 311 S., Numen Book Series, ISBN 90-04-14338-6. Theologische Literaturzeitung.  ISSN 0040-5671.  133(6), s Sp. 604- Sp. 606
 • Hjelde, Sigurd (2008). Om den kristne frihet.
 • Hjelde, Sigurd (2008). Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?.
 • Hjelde, Sigurd (2007). Cult-Historical School, In Hans Dieter Betz; Don S. Browning; Bernd Janowski & Eberhard Jüngel (ed.),  Religion Past and Present. Encyclopedia of Theology and Religion, vol. 3.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-13979-4.  Lemma.  s 608 - 609
 • Hjelde, Sigurd (2007). Die Geburt der Religionswissenschaften aus dem Geist der protestantischen Theologie.
 • Hjelde, Sigurd (2006). Research Assessment: Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR), Review Period 1999-2004.
 • Hjelde, Sigurd (2006). Theißen, Henning: Die evangelische Eschatologie und das Judentum. Strukturprobleme der Konzeptionen seit Schleiermacher. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004. 328 S. Theologische Literaturzeitung.  ISSN 0040-5671.  131(1), s 66- 68
 • Hjelde, Sigurd (2005). Erweckung - Säkularisierung - Pluralisierung. Streiflichter auf die neuere norwegische Religionsgeschichte.
 • Hjelde, Sigurd (2005). Mellom vekkelse og sekularisering. Glimt fra nyere norsk religionshistorie - med noen litterære sideblikk.
 • Hjelde, Sigurd (2004). Kristian Schjelderup - ein unfreiwilliger Apostel des Faschismus?.
 • Hjelde, Sigurd (2003). Lieblein, Jens Daniel Carolus, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  Bind VI.  s 72 - 73
 • Hjelde, Sigurd (2003). Mowinckel, Sigmund Olaf Plytt, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  Bind VI.  s 381 - 382
 • Hjelde, Sigurd (2003). Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?.
 • Hjelde, Sigurd (2002). Jansen, Herman Ludin, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind V.  s 80 - 80
 • Hjelde, Sigurd (2002). Kristensen, William Brede, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind V.  s 367 - 368
 • Hjelde, Sigurd (2002). Kværne, Per, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind V.  s 414 - 414
 • Hjelde, Sigurd (2002, 17. november). Dommedagsforestillinger i religionene. [Radio].  Møteplassen : P4.
 • Hjelde, Sigurd (2002). Døden, dommen og det evige liv. Jødiske, kristne og islamske tanker om "de siste ting".
 • Hjelde, Sigurd (2002). Karstein M. Hansen: "Livssyn og etikk. Teologi- og idéhistoriske analyser av bibeltekster. Oslo 1999. Ad Notam Gyldendal, 179s. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(2-3), s 200- 200
 • Hjelde, Sigurd (2002, 02. november). Livet etter døden i religionene. [Radio].  Verdibørsen : NRK P1.
 • Hjelde, Sigurd (2002). Mittler. I: Religionswissenschaftlich, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146945-3.  s 1360 - 1362
 • Hjelde, Sigurd (2001). Jüngstes Gericht, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft.  Mohr Siebeck, Tübingen.  s 710 - 711
 • Hjelde, Sigurd (2001). Kultgeschichtliche Schule, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft.  Mohr Siebeck, Tübingen.  s 1817 - 1818
 • Hjelde, Sigurd (2001, 01. januar). Martin Luther: Lille og store katekisme. [Radio].  Oslo : De norske bokklubbene.
 • Hjelde, Sigurd (2001). Religionskritikk ¿ noe for en religionshistoriker?.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Hjelde, Sigurd (2000). Gericht Gottes, I. Religionsgeschichtlich, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4. Auflage.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146943-7.  s 731 - 733
 • Hjelde, Sigurd (2000). Grønbech, Vilhelm Peter, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4. Auflage.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146943-7.  s 1298 - 1298
 • Hjelde, Sigurd (1999). Asheim, Ivar, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 45 - 45
 • Hjelde, Sigurd (1999). Innenfra eller utenfra? Religions- og livssynsundervisning i spenningsfeltet mellom konfesjonalitet og nøytralitet.
 • Hjelde, Sigurd (1999). Lasse Brandstrup: Europas religion. Kristendom og ateisme. København 1997, Borgen, 251 s. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  100(2), s 130- 130
 • Hjelde, Sigurd (1999). Lærebøkene i KRL-faget. Noen synspunkt fra en faggransker.
 • Hjelde, Sigurd (1999, 03. april). Myter om død og oppstandelse. [Radio].  Verdibørsen : NRK Radio, P 2.
 • Hjelde, Sigurd (1999). Religionsstudium og religionsundervisning - innenfra eller utenfra? Om skolens religions- og livssynsundervisning som møtested for religionsvitenskap og teologi.
 • Hjelde, Sigurd (1999). Religionsstudium og religionsundervisning ¿ innenfra eller utenfra? Om skolens religions- og livssynsundervisning som møtested for religionsvitenskap og teologi. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  104(3), s 243- 255
 • Hjelde, Sigurd (1999). Synet på døden i historisk perspektiv.
 • Hjelde, Sigurd (1998, 17. september). 100 Years of History of Religions in Norway. An International Symposium. [Radio].  Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo : Det Norske Videnskaps-Akademi og Universitetet i Oslo.
 • Hjelde, Sigurd (1998, 19. september). 100 år med religionshistorie i Norge. [Radio].  Verdibørsen : NRK, P2.
 • Hjelde, Sigurd (1998, 27. september). 100 år med religionshistorie i Norge. [Radio].  Søndagsavisen : NRK, P2.
 • Hjelde, Sigurd (1998). Abrahams barn: jøder, kristne, muslimer. Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge.  s 20- 31
 • Hjelde, Sigurd (1998). Berufung, I. Religionswissenschaftlich, I:  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4. Auflage.  Mohr Siebeck, Tübingen.  ISBN 3-16-146941-0.  s 1347 - 1347
 • Hjelde, Sigurd (1998). Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge 1898-1998. Utstillingskatalog.
 • Hjelde, Sigurd (1998). Innledning: 100 år med religionshistorie i Norge. Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge.  s 5- 10
 • Hjelde, Sigurd (1998). Religion - fortsatt et studium verd?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hjelde, Sigurd (1998). Teologi og religionshistorie: Samspill eller sammenstøt? Om innføringen av religionshistorie som fag ved Universitetet i Oslo 1898-1914.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 5. nov. 2018 19:54