Dag Øistein Endsjø

Professor - Religionsvitenskap
Bilde av Dag Øistein Endsjø
English version of this page
Telefon +47 22854918
Mobiltelefon +47 99043311
Rom 343 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Endsjø er mest kjent for sin forskning på sex og religion og på hvordan greske forestillinger om fysisk udødelighet og oppstandelse påvirket tidlig kristendom. Han arbeider også med en rekke andre temaer, som religion og populærkultur, religion og menneskerettigheter, religion og politikk, religion og sted, kjønn og religion, religionsskifter, gresk religion, kristendom og udødelighetens historie i vestlig religion.

Han er Norges mest oversatte religionsviter med vitenskapelige utgivelser på tolv språk, så vel som en av landets mest aktive forskningsformidlere med hundrevis av publiserte kronikker og populærvitenskapelige artikler.

Blant annet som tidligere leder av Menneskerettsalliansen, har Endsjø engasjert seg spesielt for at menneskerettighetenes vern mot all diskriminering skal få konsekvens for norsk likestillingslovgivning. I den sammenhengen var han sentral for nedsettelsen av diskrimineringslovutvalget, for at seksuell orientering og kjønnsidentitet fikk generelt diskrimineringsvern og ombudsordning og for vedtaket av felles likestillings- og diskrimineringslov. I 2003 stoppet han radikal kjønnkvotering i Norge ved å få medhold fra EFTA-domstolen om at dette var kjønnsdiskriminerende.

Bakgrunn (utdrag)

 • Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo 2016-
 • Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen 2006-2017
 • Gjesteforsker ved Duke University 1999, UTS Columbia University 2003, San Francisco University 2006
 • Postdoktor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo 2005-2006
 • Postdoktor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo 2003-2004
 • Førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU 2003
 • Dr.art. i religionshistorie ved Universitetet i Oslo 2003

Undervisning

Emneord: Religionshistorie, Kristendom, Religion og kjønn, Seksualitetshistorie, Religion og politikk, Menneskerettigheter, Religion og populærkultur, Antikken, Folkereligiøsitet, Ritualer, Død og udødelighet

Publikasjoner

 • Udødelighetens historie. Fra Jesus’ oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden. Oslo: Cappelen Damm 2016. ISBN 9788202489113.
 • Sex and religion. Teaching and taboos in the history of world faiths. London: Reaktion Books 2011. ISBN 9781861898159 ISBN 9781861898159. (også utgitt på norsk, bulgarsk, italiensk, kinesisk, makedonsk, polsk, portugisk, serbisk, svensk og ukrainsk).
 • Det folk vil ha. Religion og populærkultur (Skrevet sammen med Liv Ingeborg Lied). Oslo: Universitetsforlaget 2011. ISBN 9788215017488.
 • ISBN 9788215017488 Greek resurrection beliefs and the success of Christianity. New York: Palgrave Macmillan 2009. ISBN 978-0-230-62256-2.
 • Primordial landscapes, incorruptible bodies. Desert asceticism and the Christian appropriation of Greek ideas on geography, bodies, and immortality. New York: Peter Lang 2008. ISBN 978-1-4331-0181-6.
 • Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten (redigert sammen med Helge Svare). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2001.
 • «‹The truth is out there›. Primordial lore and ignorance in the wilderness» i Laura Feldt (red.) Wilderness in mythology and religion. Approaching religious spatialities, cosmologies, and ideas of wild nature. Boston & Berlin: Walter de Gruyter 2012: 113-29.
 • «Immortal bodies, Before Christ. Bodily continuity in ancient Greece and 1 Corinthians». Journal for the Study of the New Testament 30, 2008: 417-36.
 • «The queer periphery. Sexual deviancy and the cultural understanding of space». Journal of Homosexuality, vol. 54, 2008: 9-20.
 • «Sex, nattverd og menneskerettigheter. Nye utfordringer for Den katolske kirke». Tomas Hägg (red.) Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Oslo: Scandinavian Academic Press 2008: 209-22. Også publisert på tysk, Kirche und Ketzer. Wege und Abwege des Christentums. Böhlau Verlag 2010.
 • «Funksjonshemmede og rangeringssamfunnet. Hva sier menneskerettighetene om å rangere diskrimineringsvernet etter diskrimineringsgrunnlag?» Toril Heglum og Ann Kristin Krokan (red.) Med vitende og vilje. Om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse. Oslo: Kommuneforlaget 2006: 70-82.
 • «Lesbian, gay, bisexual and transgender rights and the religious relativism of human rights». Human Rights Review, 6:2, 2005: 102-10.
 • «To control death. Sacrifice and space in classical Greece». Religion, vol. 33/4, 2003: 323-340.
 • «To lock up Eleusis. A question of liminal space». Numen, vol. 47, 2000: 351-86.
 • «Placing the unplaceable. The making of Apollonius’s Argonautic geography». Greek, Roman and Byzantine Studies. Vol 38. 1997: 373-85.
 • Endsjø, Dag Øistein (2022). The Return of Alexander the Great in the Third Century A.D.: A Question of Daimones and Physical Immortality. Classica et Mediaevalia. ISSN 0106-5815. 70, s. 149–179. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endsjø, Dag Øistein (2020). The other way around? How freedom of religion may protect LGBT rights. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. 24(10), s. 1681–1700. doi: 10.1080/13642987.2020.1763961. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endsjø, Dag Øistein (2019). Wolves, the Norwegian Constitution, and the Protection of Endangered Species. Nordisk miljörättslig tidskrift. ISSN 2000-4273. 11(1), s. 29–45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endsjø, Dag Øistein (2018). Resurrection of the Dead in Early Judaism, 200 BCE–CE 200, by C. D. Elledge, New York, Oxford University Press, 2017. Book Review. Religion. ISSN 0048-721X. 48(3), s. 524–526. doi: 10.1080/0048721X.2018.1450476.
 • Endsjø, Dag Øistein (2018). Tidlig kristendom. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Endsjø, Dag Øistein (2018). Oppstandelse. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Book review. More than a monologue. Sexual diversity and the Catholic Church. Inquiry, thought, and expression. Edited by J. Patrick Hornbeck II & Michael A. Norko. Numen. ISSN 0029-5973. 62(5-6), s. 669–672. doi: 10.1163/15685276-12341400.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Statens ulydige museumsvoktere - Om NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 175–183.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). «Jeg skal frelse verden! Wham! Bam! Boom!» Religion som tekst i Melodi Grand Prix. I Gilhus, Ingvild S. & Mikaelsson, Lisbeth (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215019895. s. 195–218.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Book review. Religion, gender and sexuality in everyday life. Edited by Peter Nynäs and Andrew Kam-Tuck Yip. Ashgate, 2012. Numen. ISSN 0029-5973. 60, s. 680–682. doi: 10.1163/15685276-12341289.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Hva definerer det seksuelle menneskesynet? Sexologi. ISSN 1503-7088. s. 5–8.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). «The truth is out there». Primordial lore and ignorance in the wilderness. I Feldt, Laura (Red.), Wilderness in Mythology and Religion: Approaching religious spatialities, cosmologies, and ideas of wild nature. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9781614512240. s. 113–129. doi: 10.1515/9781614511724.113.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Book review. Religion and material culture. The matter of belief. By David Morgan (ed). Routledge 2010. Numen. ISSN 0029-5973. 59, s. 99–101. doi: 10.1163/156852712x610600.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Sex, Abendmahl und Menschenrechte. Neue Herausfordeungen für die katholische Kirche. I Hagg, Tomas (Red.), Kirche und Ketzer: Wege und Abwege des Christentums. Böhlau. ISSN 9783412204655. s. 243–259.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Religion og homoseksualitet. Hellig og fordømt. I Hansen, Lars Emil & Einarsen, Hans Philip (Red.), Si meg hvem du elsker. Artikler om skeiv seksualitet og kjærlighet. Oslo Museum. ISSN 82-91467-27-7. s. 39–43.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Sex, nattverd og menneskerettigheter: nye utfordringer for Den katolske kirke. I Hagg, Tomas (Red.), Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 978-82-304-0036-4. s. 209–222.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). The queer periphery: Sexual deviancy and the cultural understanding of space. Journal of Homosexuality. ISSN 0091-8369. 54(1-2), s. 9–20. doi: 10.1080/00918360801951939.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Immortal bodies, Before Christ. Bodily continuity in ancient Greece and 1 Corinthians. Journal for the Study of the New Testament. ISSN 0142-064X. 30(4), s. 417–436. doi: 10.1177/0142064X08091442.

Se alle arbeider i Cristin

 • Endsjø, Dag Øistein (2022). Religion og menneskerettigheter. Konflikt, balanse og idealer. Universitetsforlaget. ISBN 9788215059983. 222 s.
 • Tønnessen, Annie & Endsjø, Dag Øistein (2021). Om onani. En håndbok. Reduserstress. ISBN 978-82-690110-1-2. 232 s.
 • Hafstad, Daisy Sælen; Endsjø, Dag Øistein & Hill, Thomas (2020). Parykker, stiletter og frigjøring. Historien om norsk dragshow. Kolofon Forlag AS. ISBN 9788230020456. 207 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2020). الجنس والدين التعاليم والمحظورات في تاريخ الأديان. Sefsafa Publishing House. ISBN 9789778211382. 211 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2018). Nemirstības vēsture. Un Citi. ISBN 9789934861130. 272 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2017). Секс та релігія. Від балу цноти до благословенної гомосексуальності. Anetti Antonenko. ISBN 9786177192670. 304 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Seksot i religijata (Сексот и религијата). Bata Press. ISBN 978-608-4654-42-1. 275 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Sexo e religião. Do baile de virgens ao sexo sagrado homossexual. Geraçao Editorial. ISBN 978-85-81302294. 376 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Xìng yu zongjiào. Shìjiè xìnyang shishàng de xìntiáo yu jìnjì (性与宗教——世界信仰史上的信条与禁忌). Social Sciences Academic Press (China). ISBN 978-7-5161-3758-1. 306 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Tra sesso e castità. Un viaggio fra dogmi e tabù nelle religioni del mondi. Odoya. ISBN 978-88-6288-137-1. 368 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Сексът и религията. Персей/Perseus. ISBN 978-619-161-001-3. 288 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Sex and religion. Teachings and taboos in the history of world faiths. Reaktion Books. ISBN 978-1861898159. 333 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Sex och religion. Från kyskhetsbal till heligt homosex. Norstedts Förlag. ISBN 9789113033105. 272 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Seks a religia. Od balu dziewic po święty seks homoseksualny. Czarna Owca. ISBN 978-83-7554-349-0. 464 s.
 • Endsjø, Dag Øistein & Lied, Liv Ingeborg (2011). Det folk vil ha. Religion og populærkultur. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01748-8. 224 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Seks i religija. Karpos. ISBN 978-86-85941-26-9. 407 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Sex og religion: Fra jomfruball til hellig homosex. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01350-3. 248 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Greek resurrection beliefs and the success of Christianity. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-61729-2. 284 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. aug. 2016 10:39 - Sist endret 22. juni 2020 23:17