Anne Stensvold

Professor - Religionsvitenskap
Bilde av Anne Stensvold
English version of this page
Telefon +47 22854932
Mobiltelefon +47 47019562
Rom 341 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Religionsteori, moderne kristendom, folkelig religion, religion og politikk.

Undervisning

Liste over veiledede masteroppgaver

Bakgrunn

 • Cand.philol. 1986
 • Ph.D Universitetet i Bergen 1992

 • 1.amanuensis i religionhistorie ved Universitet i Oslo 1993
 • Professor i religionhistorie ved Universitet i Oslo fra 2003
Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Religion, Kristendom, Religion og politikk

Publikasjoner

 • Stensvold, Anne (2021). Blasphemies compared. An overview. I Stensvold, Anne (Red.), Blasphemies compared : Transgressive speech in a globalised world. Routledge. ISSN 9780367254223. s. 7–24.
 • Stensvold, Anne (2019). Florence Pasche Guignard, Giulia Pedrucci, and Marianna Scapini (eds.), Maternità e politieismi. Motherhood(s) and Polytheisms. Bologna: Pàtron Editore, 2017. Numen. ISSN 0029-5973. 66(1), s. 99–102. doi: 10.1163/15685276-123.41527.
 • Stensvold, Anne (2018). Religious NGOs the New face of religion in civil society. I Middell, Matthias (Red.), The Routledge Handbook of Transregional Studies.. Routledge. ISSN 9781138718364. s. 441–447.
 • Stensvold, Anne & Vik, Ingrid (2018). Religious Peacemakers on the International Scene: Hopes and Motivations. Review of Faith & International Affairs. ISSN 1557-0274. 16(3), s. 9–22. doi: 10.1080/15570274.2018.1509288. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensvold, Anne (2018). Paving the way for Pentecostalism: A historical Exploration of post-Reformation revivals in Norway. I Moberg, Jessica & Skjoldli, Jane (Red.), Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden: Case Studies in Historical and Contemporary Developments. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-69614-0. s. 25–48. doi: 10.1007/978-3-319-69614-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensvold, Anne (2017). Religion, state and symbol politic: the Catholic Church at the UN. I Stensvold, Anne (Red.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. s. 95–110.
 • Stensvold, Anne (2017). Religion, state and the United Nations. I Stensvold, Anne (Red.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. s. 1–14. doi: 10.4324/9781315675572.
 • Stensvold, Anne (2013). Victimes au féminin (L’Équinoxe). Edited by Fransesca Prescendi and Agnes A. Nagy. Geneva: George Éditeur, 2011. Numen. ISSN 0029-5973. 60(2-3), s. 365–367. doi: 10.1163/15685276-12341272.
 • Stensvold, Anne (2011). Dualisme og ambivalens. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 50–64.
 • Stensvold, Anne (2009). "Siv Falang Gravem, Troens slaver. Den katolske kirkes syn på slaveri - Slaves of faith. The Catholic Church's view of slavery". Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 22(1), s. 98–99.
 • Stensvold, Anne (2009). Introduction to the Wester Balkan's religious scene. I Stensvold, Anne (Red.), Western Balkans: The Religious Dimension. Sypress forlag. ISSN 978-82-91224-42-8. s. 9–18.
 • Stensvold, Anne (2008). Vår kirke. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 113(4), s. 288–299.
 • Stensvold, Anne (2007). Å definere religion. I Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (Red.), RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37776-9. s. 52–64.
 • Stensvold, Anne (2005). Kristen modernisering - misjon, indremisjon og frikirker. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 317–341.
 • Stensvold, Anne (2005). Amerikansk vekkelseskristendom i Norge. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 342–355.
 • Stensvold, Anne (2005). Kulturkamp - religiøs kultur og motkultur. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 356–374.
 • Stensvold, Anne (2005). Nasjonal enhet - religiøst mangfold. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 375–389.
 • Stensvold, Anne (2005). Statskirke uten stat - folkekirke uten folk. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 390–413.
 • Stensvold, Anne (2005). Nyreligiøsitet. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 457–473.
 • Stensvold, Anne (2005). Religiøs pluralisme. I Amundsen, Arne Bugge (Red.), Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. ISSN 82-1500334-6. s. 474–490.
 • Stensvold, Anne (2004). Hunting for Paradigms in the History of Religions. I Kleine, Christoph (Red.), Unterwegs. Neue Phade in der Religionswissenschaft. New Paths in the Study of Religion. Biblion Verlag. ISSN 3-932331-93-1. s. 47–60.
 • Stensvold, Anne & Eriksen, Anne (2000). Rosa and Elisabetta - Models of Holiness for our Times? I Hovi, Tuija & Puuronen, Anne (Red.), Traditions of belief in everyday life. Pedagogiska fakulteten. ISSN 952-12-0670-5. s. 113–159.
 • Stensvold, Anne (1999). A Wave of Conversion: Protestantism in Cape Verde. Religion. ISSN 0048-721X. s. 337–346.
 • Stensvold, Anne (1998). Paradigmer i humanistisk forskning. Et forsøk på å applisere Kuhns teori på religionshistorisk faghistorie. Marburg Journal of Religion. ISSN 1612-2941. 3(1).
 • Stensvold, Anne (1996). Møte med Narcissus og Ekko. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 2/1996, s. 3–11.
 • Stensvold, Anne (1995). Religionsbegrepet og studiet av religiøs endring. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. 24, s. 89–97.
 • Stensvold, Anne (1990). Om å forstå. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. 13.
 • Stensvold, Anne (1987). Sacred communication. An analysis of the structure of communication of the Mass. Questions Liturgiques. ISSN 0774-5524. 68, s. 167–174.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stensvold, Anne (2021). Blasphemies compared : Transgressive speech in a globalised world. Routledge. ISBN 9780367254223. 296 s.
 • Stensvold, Anne (2015). A history of pregnancy in Christianity. From original sin to contemporary abortion debates. Routledge. ISBN 0415857597. 218 s.
 • Stensvold, Anne (2009). Western Balkans: The Religious Dimension. Sypress forlag. ISBN 978-82-91224-42-8. 263 s.
 • Eriksen, Anne & Stensvold, Anne (2002). Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2378-2. 384 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stensvold, Anne (2021). Kvinner, kristendom og reproduktive rettigheter. Om hvordan tidligere erkefiender utfordrer internasjonal helsepolitikk. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 126(3), s. 201–208.
 • Stensvold, Anne (2020). Anne Stensvold: Global Kristendom. En samtidshistorie. Av Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Lende, Ole Jacob Løland, Universitetsforlaget 2019. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. 1-2, s. 161–165.
 • Stensvold, Anne (2020). Looking at childbirth after the Protestant Reformation in Norway. I Pedrucci, Giulia (Red.), Maternitá e monoteismi Motherhood(s) and monotheisms. Edizioni Quasar. ISSN 978-88-7140-995-5. s. 87–100.
 • Stensvold, Anne (2019). Da gud ble mann. . Klassekampens Bokmagasin. s. 10–10.
 • Stensvold, Anne (2017). Abort og etikk. Menneskesyn. Intermedicos. 3, s. 4–5.
 • Stensvold, Anne (2017). Concluding remarks. I Stensvold, Anne (Red.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. s. 185–190.
 • Stensvold, Anne (2016). The United Nations - What has religion got to do With it? London School of Economics.
 • Stensvold, Anne (2015). Hva er religion, og hva har det med feminisme å gjøre? Føniks. 2, s. 13–15.
 • Stensvold, Anne & Thorstensen, Erik (2015). How to Make Sense of a Constitutional Monarchy?
 • Stensvold, Anne (2013). Islamistene som kapret revousjonen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stensvold, Anne (2013). En ny religiøs tidsalder? Fri tanke. ISSN 1500-3388. s. 52–56.
 • Lorentzen, Petter Nordgaard; Søvik, Atle Ottesen; Davidsen, Bjørn Are & Stensvold, Anne (2013). Mener kristne er ureflekterte. [Avis]. Vårt Land.
 • Endresen, Cecilie; Stensvold, Anne & Frydenlund, Iselin (2012). Et vitenskaplig studium av religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 7–7.
 • Stensvold, Anne (2011). Crafting contemporary Pagan identities in a Catholic society. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 24(1), s. 104–105.
 • Stensvold, Anne (2011). Valerio Salvatore Severino: La religione di questo mondo in Raffaele Pettazzoni. Numen. ISSN 0029-5973. 58, s. 147–151.
 • Stensvold, Anne (2010). Anne-Karina Hermkens, Willy Jansen and Catrin Notermans (eds.) Moved by Mary. The power of pilgrimage in the modern world. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 23(1), s. 87–88.
 • Stensvold, Anne (2010). Moved by Mary. The power of pilgrimage in the modern world. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 23(1), s. 87–88.
 • Stensvold, Anne (2009). Hijab hører ikke hjemme i politiet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Stensvold, Anne (2009). Jomfru Maria. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Stensvold, Anne (2009). Jomfru Maria. [Radio]. Musikk antikk NRK P2.
 • Stensvold, Anne (2008). Religion møter politikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stensvold, Anne (2008). Gud, hvermann og politikk. [Avis]. Drammens tidende.
 • Stensvold, Anne (2008). En historisk enighet. [Avis]. Morgenbladet.
 • Stensvold, Anne (2005). Anmeldelse av "Religions in the modern world", Linda Woodhead (ed.), Routledge, London, 2002. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 18(1).
 • Stensvold, Anne (2005). Typisk norsk å vere med i trussamfunn. [Avis]. Vårt Land.
 • Stensvold, Anne (2005). Religious education in public schools: the case of Norway.
 • Stensvold, Anne (2004). Kampen om kvinnekroppen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Stensvold, Anne (2004). From monopoly to pluralism: religious developments in Norway from 1850 to 2004.
 • Stensvold, Anne (2003). Med gud på laget. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Stensvold, Anne (2003). Helgenkåring. [Radio]. NRK P1.
 • Stensvold, Anne (2003). Tradisjon og respekt. [Avis]. Vårt Land.
 • Stensvold, Anne (2003). Power to the people: How mass media challenges the authority of the pope.
 • Stensvold, Anne (2003). On whose authority? Religious change in modern Catholicism.
 • Stensvold, Anne (2002). Hvorfor ta sitt eget liv? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Stensvold, Anne (2001). 30 leksikalske artikler, CapLex. Cappelen Forlag, Oslo.
 • Stensvold, Anne (2001). Hjertebildets vekst og fall - en analyse av et katolsk Jesus-bilde.
 • Stensvold, Anne (1999). Antisemittisme på norsk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Anne; Stensvold, Anne & Amundsen, Arne Bugge (1999). Italiensk folkereligiøsitet - to moderne helgener.
 • Stensvold, Anne & Groth, Bente (1998). Det nye kristendomsfaget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stensvold, Anne (1997). "MMMMs magikonferanse på Solstrand. En kritikk". Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. ISSN 0807-1772. 2.
 • Stensvold, Anne (1997). Den ulykkelige prinsessen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Stensvold, Anne (1996). Politikens bog om religioner og religiøse bevægelser. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN 0108-4453. 25.
 • Stensvold, Anne (1996). Religion og identitet; norskhet og kristendom. SiC!. ISSN 0806-7155.
 • Stensvold, Anne (1995). Vin, brennevin og norsk kristendom. SiC!. ISSN 0806-7155.
 • Stensvold, Anne (1993). Når TV koplar religion og vald. Syn og Segn. ISSN 0039-7717.
 • Stensvold, Anne (1991). Nordmenn er kristne. Populærvitenskapelig Magasin. ISSN 0801-0978. 9/10.
 • Stensvold, Anne (1990). La situazione norvegese. Problemi dell'informazione. ISSN 0390-5195.
 • Stensvold, Anne (1992). Religion in Television. A view on NRK television from 4th to 10th of March 1989. Universitetet i Bergen.
 • Stensvold, Anne (1986). Sacred Communication. A semiotic analysis of the Mass.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 18. aug. 2022 08:51

Prosjekter