Linda Gustavsson

Universitetslektor
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

  • Hinduisme og buddhisme
  • Religion, identitet og politikk i Sør-Asia og Himalaya
  • Folkereligiøsitet
  • Religiøse endringsprosesser
  • Religionsantropologi

Undervisning

REL2220 – Hinduisme i oldtid og nåtid

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn

REL2001 – Religiøs kompleksitet - teori og metode

Bakgrunn

2020-2021 - Praktisk-pedagogisk utdanning, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (Religions- og etikkdidaktikk og samfunnsfagdidaktikk)

2018-2019 - Universitetslektor (vikariat) i religionsvitenskap ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), UiO (REL2230 – Buddhisme - tradisjon og variasjon, REL3010 – Buddhism in the contemporary world, REL4002 – Feltarbeid i religionsvitenskap)

2017 - Workshop “Kiranti – Language and Culture in Comparative Perspective”, arrangert av Universitetet i Wien, Center for Interdisciplinary Research and Documentation of Inner and South Asian Cultural History. Innlegg om Religious Change Among the Sikkimese Limbu

2014-2015 - Vitenskapelig assistent, IKOS, UiO

2011-2013 - Mastergrad i religionshistorie, IKOS, UiO med masteroppgaven

Religious Change and Identity Construction Among the Limboos of Sikkim

2012 - Feltarbeid i Sikkim, India

2005-2009 - Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, IKOS, UiO (Religionshistorie, sosialantropologi og sørasiastudier)

Publikasjoner

Gustavsson, Linda. (2017) "Yumaism. A New Syncretic Religion among the Sikkimese Limbus." In Buddhist Modernities. Re-Inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Eds. H. Havnevik, U. Hüsken, M. Teeuwen, Vladimir Tikhonov, Koen Wellens. London: Routledge.

 

Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Buddhisme, Hinduisme, Religion og politikk, India, Himalaya

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 3. aug. 2021 09:28 - Sist endret 10. aug. 2021 19:13