English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT- og AV-tjenester

Få hjelp med passord, program, e-post, korleis komme seg på nett, IKT i undervisninga og Fronter.

Kunnskapsressurser

Babylon

En podkast med innleste versjoner av artikler om politikk og samfunn i Midtøsten, hentet fra tidsskriftet Babylon.

Gå direkte til