English version of this page

Ubestemt pronomen i norsk, svensk og tysk språk

Upersonlig 'man' i norsk, svensk og tysk: hva er deres grammatiske likheter og forskjeller?

Illustrasjon med personfigurer

Illustrasjon: Sarah Magdalena Zobel.

Om prosjektet

Prosjektet "Looking for the Impersonal Core -- Impersonal Pronouns across Germanic languages" (IPG_CORE) kobler sammen to åpne forskningsspørsmål om den grammatiske oppførselen til upersonlige pronomen: Finnes det en upersonlig kjernebetydning? Og kan upersonlig betydning avledes fra en kompleks, underliggende morfosyntaktisk struktur?

For å ta opp disse spørsmålene undersøker prosjektet den morfosyntaktiske og semantiske oppførselen til norsk, svensk og tysk 'man'. Disse tre upersonlige pronomenene er kognater hvor forskningslitteraturen har beskrevet forskjellig semantisk oppførsel. IPG_CORE undersøker disse tre pronomenene i ulike språklige sammenhenger ved bruk av forskjellige empiriske verktøy, inkludert korpusstudier og feltarbeidsmetodikk.

Mål

Empirisk har prosjektet som mål å samle nye, komparative data om upersonlige pronomen i norsk, svensk og tysk språk. På teoretisk nivå er målet å kombinere forskning om pronomens morfosyntaks med formelle semantiske analyser av upersonlige pronomen for å komme fram til et mer omfattende bilde av grammatikken til norsk, svensk og tysk 'man', og for å foreslå en fullstendig analyse i tråd med komposisjonalitetsprinsippet. For detaljert informasjon, se den engelske hovedsiden.

Publisert 6. jan. 2020 14:46 - Sist endret 22. aug. 2022 15:01

Kontakt

Sarah Magdalena Zobel