English version of this page

Variasjon og endring i den nordiske verbfrasen

Om prosjektet

Prosjektet Variasjon og endring i den skandinaviske verbfrasen forsker på hvordan lingvistiske kategorier blir forstått, og hvordan de varierer og endres. Betydelige fremskritt i vår kunnskap om moderne språk gjør det nå mulig med historiske studier, som er viktig for videre språkforskning.

De skandinaviske språkene har en lang felleshistorie og viser ofte til en parallell utvikling. Dette gjør skandinavisk språk til et interessant utgangspunkt for studier av hvordan lingvistisk kompetanse dannes og hvordan den kan variere. Nesten slik som i et laboratorium, kan vi undersøke lingvistiske kategorier ved holde utvalgte faktorer konstante, og samtidig variere andre. Prosjektet undersøker fire forskjellige, men beslektede lingvistiske fenomener: partikkelkonstruksjoner (skru på lyset), benefaktiver (bak meg en kake), resultativer (mal huset rødt) og refleksiver (vaske seg). Prosjektet undersøker hvordan disse relaterer seg til hverandre, og til andre aspekter av grammatiske systemer både i eldre og nyere variasjoner av skandinavisk språk.

Prosjektet gjennomfører eksperimenter for å undersøke plasseringen av verbale partikler og refleksiver i moderne skandinaviske språk. Det har blitt påvist at det er en betydelig variasjon både innenfor og på tvers av talere. Noe av denne variasjonen ser også ut til å være historisk stabil. Både dansk og svensk har imidlertid gått gjennom forskjellige endringsprosesser: ordstillingen har endret seg generellt i dansk, mens partikkelkonstruksjonene på svensk ser ut til å ha utviklet nye egenskaper. Ved å undersøke variasjon blant beslektede fenomener i et sentralt lingvistisk felt, vil prosjektet få en bedre forståelse av de involverte kategoriene og hvordan de varierer og endres.

Finansiering

Variasjon og endring i den nordiske verbfrasen (2016-2021) er finansiert av Norges forskningråd som et prosjekt under FRIPROs Unge forskertalenter.

Publisert 2. jan. 2017 13:37 - Sist endret 12. apr. 2021 15:23