Kristin Haug

Stipendiat
Bilde av Kristin  Haug
English version of this page
Mobiltelefon 90662393
Rom 126
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglege interesser

Grammatikk, språkendring, genus, dialektologi, 

Phd-prosjekt

I doktorgradsprosjektet mitt skal eg forska på genussystemet i dialekta på Voss. Ved hjelp av ulike metodar skal eg kartlegga systemet, og eg skal forska på språket både diakront og synkront. 

Bakgrunn

Eg har mange års erfaring som lærar i den vidaregåande skulen og har hovudsakleg arbeidd med faga norsk og norsk som andrespråk.

Hausten 2019, master i nordisk språk: Kor held -a seg lengst, og er han genusmarkør?

 

Emneord: Nordisk språkvitskap

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 19. aug. 2021 13:22 - Sist endret 27. okt. 2021 15:57