Katolikken Santorums evangeliske inspirasjon

Rick Santorum er konservative katolikk, men henter mange av stemmene blant evangelisk-kristne. Og flere av tankene sine henter han fra en konservativ, evangelisk radiovert.

Organisasjonen Focus on the Family er leverandør av argumenter til kristne høyre i USA.

Også kristne skiller seg, har sex utenfor ekteskapet og deler på husarbeidet. Likevel opprettholdes idéen om den tradisjonelle familien som det ypperste uttrykket for religiøst liv og lære i amerikansk kristenliv. En norsk forsker har sporet noe av årsaken tilbake til èn organisasjon.

Stipendiat Hilde Løvdal ved ILOS har forsket på den kristenkonservative amerikanske organisasjonen Focus on the Family og lederen - radiopersonligheten James Dobson.

- For et norsk publikum som ikke er kjent med James Dobson og Focus on the Family kan han best beskrives som en kristenkonservativ radiovariant av tv-psykiateren Dr. Phil.

Løvdal har analysert organisasjonens budskap i lys av den større samfunnsutviklingen og hvordan det evangeliske USA har utviklet seg fra siste halvdel av 1900-tallet og inn på 2000-tallet.

Katolikk med evangelisk påvirkning

Den konservative katolikken Rick Santorum har mange tilhengere blant evangelisk-kristne amerikanere.

Han henter ikke bare stemmer blant evangelisk-kristne, men også inspirasjon.

- Santorum er svært inspirert av nettopp Dobson, sier Løvdal.

Organisasjonen “Focus on the Family” ble grunnlagt i 1977 og hadde sin storhetstid på åtti- og nittitallet med over 1300 ansatte, egne forlag og et nyhetsbrev som gikk ut til 3 millioner husstander. Hovedmediet var likevel radiosendingene med samme navn, ledet av Dobson selv og kringkastet via mer enn 1000 radiostasjoner lokalisert over hele landet.

Familien som samlende symbol

Løvdal forteller at til tross for en viss suksess i å påvirke amerikansk realpolitikk, har Dobson og Focus on the Familys styrke først og fremst ligget i dens påvirkningskraft på mange kristne amerikaneres forståelse av hva som er rette og gode familieverdier og familien som et samlende symbol.

- Grupper som Focus on the Family har vært og er en viktig årsak til at konservative kristne fra flere leire samles i kamp om den såkalte tradisjonelle familien. Evangeliske kristne fikk en fanesak å samles under etter en periode med mer eller mindre selvpålagt kulturell isolasjon, forklarer hun.

Santorum bruker denne familieretorikken som samlende symbol for å appellere til konservative kristne, både protestanter og katolikker.

Men familien er et skjørt symbol. Spesielt med tanke på at også kristne skiller seg, har sex utenfor ekteskapet og har en arbeidsfordeling som er lik ikke-kristne familier. Likevel klarte Focus on the Family å opprettholde ideen om den tradisjonelle familien som det ypperste uttrykket for kristen liv og lære.

- Dobson og Focus on the Family bidro til å endre hvordan kristne amerikanere snakket om familie. For eksempel var Focus on the Family med på å skape større åpenhet om seksualitet i familien, riktignok innenfor en ramme der sex er forbeholdt ekteskapet, samtidig som tidligere tabuer som onani ble avdramatiset, forteller Løvdal.

Hilde Løvdal disputererte nylig over avhandlingen "Family Matters: James Dobson and Focus on the Family’s Message to American Evangelicals - om den kristenkonservative amerikanske organisasjonen Focus on the Family og lederen - radiopersonligheten James Dobson".

- På den måten vernet de om verdiene sine samtidig som de erkjente at familielivet er vanskelig.

Suksessformelen

Løvdal tror Dobsons suksessformel besto i å kombinere religiøs overbevisning med den terapeutiske vendingen. Dobson studerte psykologi på 50- og 60-tallet – et fag som ikke var spesielt vel ansett blant konservative kristne på den tiden.

- Dobson representerte noe radikalt nytt innenfor kristenlivet da han etablerte seg som familieekspert. I motsetning til de fleste religiøse medieprofilene som eksisterte før og samtidig med ham, hadde han ikke bakgrunn som prest eller pastor men var utdannet psykolog med særlig interesse for barneoppdragelse, sier Løvdal.

I Dobson fikk et relativt velutdannet, hvitt middelklasse-publikum et språk å snakke om familielivet på som de kjente igjen både i kirken og i kulturen de møtte utenfor kirken.

- Motstand mot likestilling av mann og kvinne og mot homofiles rettighteter, blir ikke bare begrunnet med Biblelen, men også med referanser til nevrologisk forskning, forklarer Løvdal.

Dobson på sin side har uttalt stor beundring for Santorum og kalt Santorums kone Karen for den prefekte førstedame.

Ikke en selvfølge

Det er ikke en selvfølge at evangeliske kristne står for det vi i dag kaller tradisjonelle familieverdier.

Løvdals utgangspunkt for å skrive en avhandling om Dobson var masteroppgaven hennes hvor hun skrev om amerikanske kristne feminister.

- Det faktum at det finnes så få amerikanske kristenfeminister fikk meg til å stille spørsmål ved hvorfor så mange befant seg i motsatt leir, forteller Løvdal.

På 1800-tallet og til en viss grad på begynnelsen av 1900-tallet var nemlig mange evangeliske kristne forholdsvis langt framme i tanken om likestilling for mann og kvinne. Bestemoren til James Dobson, for eksempel, var ordinert i The Church of the Nazarene. Nå, derimot, er evangeliske kristne ofte forkjempere mot likestilling mellom mann og kvinne.

Endringer i sikte?

På høyden i karriere ble Dobson rangert som en av USAs mest inflytelsesrike sosialkonservative talsmenn og evangeliske ledere. I dag har oppslutningen sunket betraktelig og organisasjonen har måttet halvere staben. James Dobson selv har mer eller mindre frivillig overlatt lederrollen til en yngre person og leder et nytt radioshow kalt "Family Talk with Dr. James Dobson" – men uten den samme oppsluttningen som i glansdagene.

- Amerikansk kristenliv er påvirket av nye strømninger, større aksept for homofili og en økende interesse for globale spørsmål. Det kan hende vi ser en vending vekk fra familien som viktig symbol, sier løvdal.

Løvdal mener det kanskje også er dette skiftet i amerikansk kristenliv som gjør at Santorum foreløpig ligger langt bak motkandidaten Mitt Romney.

- Kanskje er det et tegn på at familiebevegelsen er i ferd med å miste oppsluttning og at Santorum har gått for langt, selv om det er for tidlig å konkludere noe sikkert ennå, sier Hilde Løvddal.

Av Kari Andresen (frilansjournalist) og Annica Thomsson (foto og ill.)
Publisert 31. mars 2012 11:13 - Sist endret 1. nov. 2019 13:23