Hva er en roman?

Tone Selboe har fått strålende kritikker for sin bok som gir en innføring i romansjangeren.

Romanen er i dag den dominerende skjønnlitterære sjangeren. (Illustrasjon: Natasia Causse, Flickr CC)

Når folk leser skjønnlitteratur er det en roman de helst tyr til.

– Hva handler boka om, Tone Selboe?

– Boka er en innføring i romansjangeren, med vekt på romanens form,  tematiske muligheter og historikk. Boka diskuterer også romanens framtid: Hva skjer med romanen i globaliseringens tidsalder og er det riktig at TV-serien er den nye romanen? Boka gir leseren verktøy til å forstå hvordan romanen fungerer, og en sentral tanke er at romanen gir oss en unik mulighet til å forstå forholdet mellom mennesker. Romanen har kort sagt stor antropologisk kraft.

– Hvorfor valgte du å skrive om dette?

– Boka er et bestillingsverk fra Universitetsforlaget og inngår i forlagets hva-er-serie. Jeg ønsket å skrive akkurat denne boka fordi jeg har arbeidet med romansjangeren i mange år både gjennom forskning og undervisning, og jeg tenkte at dette ville være en fin anledning til å sammenfatte og videreutvikle noen av de tingene jeg er opptatt av.

– Hvilke lesere vil du nå?

– Håpet er at hva er en ROMAN skal kunne nå både alment interesserte lesere og studenter og som skal fordype seg i temaet. Også litteraturforskere vil forhåpentligvis kunne finne nye og overraskende perspektiver på romansjangeren i boka. Hva-er-bøkene skal både kunne nå interesserte lesere som ikke har inngående kjennskap til temaet fra før og gi viderekomne nye perspektiver.

Publisert 26. juni 2015 10:45 - Sist endret 26. juni 2015 11:54