Hva gjør narkotrafikken med Latin-Amerika?

Narkotikatrafikken er også en kultur, som er svært synlig i Colombia, Mexico og Brasil. I en ny bok undersøker forskere hvordan rusmidler blir fremstilt i kultur og underholdning, og hvordan de illegale rusmidlene endrer dagens samfunn.

Illustrasjonsbilde, utsnitt: Destruksjon av marihuanaplantasje i Mexico. Foto: Oswaldo, Flickr CC

Nelson González-Ortega er redaktør for den nye boka Narkotrafikkens Subkulturer i Latin-Amerika, som tar opp det faktum at illegale rusmidler er svært synlig i fortellingene om dagens samfunn og dagens medier i Latin-Amerika.

– Vi har undersøkt hvordan den økende narkotiktrafikken påvirker transnasjonale samfunn, sier Nelson González-Ortega. (Foto: Alf Øksdal)

Boka er rettet mot samfunsforskere og alle andre som ønsker å lære mer om det som populært kalles narkokultur, som vitenskapen beskriver som "subkultur av narkotikahandel". 

– Hva handler boka om?

– Det enorme omfanget av narkotikatrafikken reiser en rekke store spørsmål. Hvordan foregår produksjon, transport og forbruk? Hva fører forbud og kriminalisering til? Hva er de offentlige holdningene til illegale rusmidler? Hvordan blir fenomenet narkotika framstilt i litteratur, journalistikk, tv, film, arkitektur, religion og musikk i disse tre landene? Alle disse spørsmålene er av stor interesse for allmennheten og samfunnsforskere, sier Nelson González-Ortega.

Artiklene i boka er skrevet av samfunnsvitere, litteraturkritikere og romanforfattere fra Norge, Colombia, Mexico og Brasil, som sammen utforsker teoretiske perspektiver på økonomisk historie, sosiologi, statsvitenskap og litteratur.

– Særlig i USA og Latin-Amerika er det stor interesse for å lære mer om det utbredte fenomenet som illegale rusmidler er. Folk er nysgjerrige på historiene om narkotikasmugling, den utsvevende livsstilen til narkotikabaroner, folk vil vite mer om hvordan harde stoffer som kokain og crack og mykere stoffer som hasj og marihuana påvirker mennesker og samfunn.

Ved siden av å utforske juridiske og sosioøkonomiske effekter av narkotikahandelen, så beskriver artiklene også hvordan narkotikapolitikken har endret seg. Siden 2000 har både USA og latinamerikanske regjeringer økt tempoet i legalisering av marihuana. Flere stater i USA har legalisert bruk av marihuana for rekreasjon, og andre land som Uruguay har allerede legalisert slik bruk. I november 2005 startet Mexico prosessen med legalisering, og Canadas nyvalgte statsminister, Justin Trudeau, har lovet å legalisere marihuana i hele landet.

Av Alf Øksdal
Publisert 20. nov. 2015 15:35 - Sist endret 10. feb. 2022 16:56