English version of this page

Biopolitikk og funksjonshemming, sykdom og animalitet

Undersøker hvordan noen menneskelige og ikke-menneskelige liv blir konstruert som verdifulle eller ikke i kulturelle, litterære og sosiale fremstillinger av funksjonshemming, sykdom, dyr og animalitet.

Prosjektet er presentert på engelsk.

Om prosjektet

Biopolitikk og funksjonshemming, sykdom og animalitet: Kulturelle fremstillinger og sosial betydning (BIODIAL)

Prosjektets interdisiplinære kjerneformål er å forbinde funksjonshemmingsforskning, som gjerne inkluderer sykdomsforskning, med studier av dyr og animalitet.

Dette forbindelsesarbeidet vil finne sted innenfor en biopolitisk ramme, trass i at feltene funksjonshemmingsforskning og forskning på animalitet tradisjonelt har motsatt seg tydelige biopolitiske koblinger seg imellom.

Prosjektets teoretiske bakteppe kan bidra til å forklare kulturelt forankrede holdninger og dilemmaer knyttet til funksjonshemming, sykdom og animalitet, samt relevante debatter i norsk offentlighet.

Varighet

1. september 2017 - 31. august 2020

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

 • Michael Lundblad (2017). The Future of Reading: Animality, Illness, and the Politics of Critique, I: Jakob Lothe (red.),  The Future of Literary Studies.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-900-2.  Chapter 5.  s 87 - 97

Se alle arbeider i Cristin

 • Michael Lundblad (2018). Den litterære fauna: Menneskelige dyr og dyriske mennesker (deltager).
 • Michael Lundblad (2018). Survival Reading: Illness Narratives and Animalities in the New Millennium.
 • Michael Lundblad & Jan Grue (2018). The Biopolitics of Disability and Animality in Harriet McBryde Johnson.
 • Michael Lundblad (2018). The Jungle of the Ill: Animalities in Contemporary Illness Narratives.
 • Michael Lundblad & Jan Grue (2018). Posthuman Entanglements: The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality.
 • Michael Lundblad (2018). The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality: Cultural Representations and Societal Significance.
 •  (2018). Åpen bok.
 •  (2018). Etter mennesket. Cary Wolfe, Mel Chen og Jan Grue om posthumanisme, biopolitikk, kunst og kropsspråk..
 • Jan Grue (2018). Disability in Game of Thrones: Fantastical diversity or narrative prosthesis?. The BIODIAL Blog.
 • Michael Lundblad (2017). Life in a Toxic Homeland: The Biopolitics of Animality and Disability in Bhopal and Indra Sinha's Animal's People.
 • Michael Lundblad (2017). Survival Reading: Terrors of Illness and Animality in the New Millennium.
 • Michael Lundblad (2017). The Future of Reading: Animality, Illness, and the Politics of Critique.
 • Michael Lundblad (2017). Disability and Animality.
 • Michael Lundblad & Jan Grue (2017). BIODIAL: The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality.
 • Jan Grue (2017). System uten senter. Om posthumanisme. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Michael Lundblad & Tone Druglitrø (2017). Ebola Zombies and Terrorist Animals?: Welcome to World War Z. The BIODIAL Blog.
 • Jan Grue (2017). Dine, mine, våre barn. Anmeldelse av Karin Bojs' Min europeiske familie. Klassekampens Bokmagasin.  s 12- 12

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2017 10:09 - Sist endret 24. okt. 2018 12:27